TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye-Hollanda Güneş Enerjisi İkili İşbirliği Çalıştayı
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Fotonik Teknolojiler
Grubu tarafından düzenlenen Türkiye-Hollanda Güneş
Enerjisi İkili İşbirliği Çalıştayı ve Proje Pazarı TÜBİTAK MAM
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü ile koor-
dineli yürütülen etkinliğe, Hollanda’dan Solliance, Energy
Research Centre of The Netherlands (ECN), The Netherlands
Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Eternal
Sun ve Solar Decathlon Europe gibi araştırma merkezleri ve
firmalar; ülkemizden de fotovoltaik güneş enerjisi ile ilgili
10’nun üzerinde firma ve üniversite katıldı.
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme ve Sanayileştirme Başkan Yar-
dımcısı Dr. İbrahim Bekar tarafından yapılan açılış konuşma-
sı ile başlayan Çalıştayda, TÜBİTAK enstitülerinin tanıtımı ya-
pılıp, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında genel bilgi verildi
ve fotovoltaik güneş enerjisinin önemi vurgulandı. Hollanda
ve Türkiye ekibinden temsilcilerin yaptıkları sunumlarla de-
vam eden Çalıştayda, araştırma merkezleri ve firmalar birbi-
rine tanıtıldı. Etkinliğin devamında gerçekleştirilen, Türkiye
ve Hollanda katılımcılarının karşılıklı birebir görüşmelerin
yapıldığı proje pazarında Ufuk 2020 Programı kapsamında
Enerji Alanı Fotovoltaik konu odaklı açılan proje çağrıları
için proje önerileri ve ortaklıkları değerlendirildi.
İran ISIRI Heyeti TÜBİTAK MAM’da
İran Endüstriyel Araştırma ve Standartlar Enstitüsü (ISIRI)
Başkanı Ms. Nayereh Pirouzbakht ve beraberindeki heyet
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM) ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Ali
Tavlı tarafından kabul edilen heyete Gıda Enstitüsü ile İş Ge-
liştirme Birimi yöneticileri eşlik etti.
Merkezin genel tanıtımı yapılarak, Gıda Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Dr. İncinur Hasbay tarafından enstitü çalışmala-
rına yönelik detaylı bilgiler aktarıldı. Toplantının ardından,
Gıda Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar eşliğin-
de, enstitüye ait AAS ICP- MS, Kalıntı Analizleri ve Mikotok-
sin laboratuvarları ziyaret edildi.
TuR&Bo Heyetinin TÜBİTAK MAM Ziyareti
TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB ve TESK tarafından Brüksel, Belçika’da ku-
rulu, TuR&Bo-Turkish Research and Business Organizations Avrupa
Danışmanı Ms. Magdalena Pacholska ve beraberindeki ekip, TÜBİTAK
MAM’ın altyapısını tanıyarak, potansiyel işbirliği olanaklarını incelemek
üzere TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti. TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi,
Teklif ve Sözleşme Birimi ile tüm MAM Enstitülerinin AB temsilcileri
eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda MAM’ın çalışma alanlarına ilişkin
genel bilgiler verildi. Enstitü temsilcileri tarafından yapılan detaylı su-
nuşlar ile enstitülerde yürütülen çalışmalara yönelik bilgiler paylaşıldı.
Toplantı sonrasında Kimyasal Teknoloji Enstitüsü laboratuvarları ziya-
ret edildi.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook