TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 36

36
Bülten
TEMMUZ 2016
2. İnovasyonda Kadın Girişimcilik
Kampı Basına Tanıtıldı
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yürütücülüğü,
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliği ile gerçekleş-
tirilecek 2. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı Lansmanı,
KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, TÜBİ-
TAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek,
TÜBİTAK Marmara Teknokent Danışmanı Deniz Yayla ve KA-
DEM İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu Başkanı Arzu Oda-
başı katılımıyla KADEM Genel Merkezinde gerçekleşti. İno-
vasyonda Kadın Girişimcilik Kampı’nın ikincisine 22 Ağustos
2016 tarihine kadar başvurular alınacak. Kamp, 19-24 Eylül
2016’da yapılacak.
KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, tek-
noloji alanında fikri olan kadınlara yönelik “İnovasyonda
Kadın” projesiyle, girişimci kadınları inovasyon ve teknolo-
ji alanında desteklemeyi, sürdürülebilir ve uygulanabilir iş
modeli oluşturarak kadınların iş hayatına girişim sahibi ola-
rak katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
“İnovasyonda Kadın” projesinin Birleşmiş Milletler 60. Ka-
dının Statüsü Komisyonu (KSK) toplantılarındaki tanıtıldı-
ğını ve çok ilgi gördüğünü dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, ilk
kampın sonunda ilk 5’e kalan girişimci kadınlara ilişkin şu
bilgileri paylaştı:
“Işıkla Haberleşen Etiket Projesi ile Yeliz Durgun, bugün
kendi şirketini kurdu, TEYDEB desteği kazandı. Diş sağlık
sektörüne önemli bir katkı sağlama sürecinde, metal ve se-
ramik ortodontik diş braketlerinin üretimi projesiyle Özge
Çoşkut, Bilim ve Sanayi Bakanlığından Tekno Girişim Serma-
ye Desteği aldı ve şirketini kurdu. Hastane enfeksiyonlarının
önlenmesi konulu projesiyle Meltem Yılmazlar, söz konusu
ürününü üretmeye başladı ve bu konuda Amerika John
Hopkins Hastanesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Biomarket
keşfi projesiyle Sinem Nalbantoğlu ise TÜBİTAK MAM Gen
ve Biyoteknoloji Ensitüsünde araştırma görevlisi olarak ça-
lışıyor ve ARDEB projesine de başvuru aşamasında. İnterak-
tif Cloud Media Sistemleri projesiyle Servet Akçaalan, İTÜ
Teknokent sınırları içinde şirketini kurdu ve ürünlerini satış
aşamasına getirdi.”
“Yüksek Teknoloji Ürünü Üreterek, 2023 Hedeflerine Ula-
şılabilir”
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek de MARTEK’in Türkiye’de çok sayıda ve boyutta
farklı sektörlerde firmaları içinde barındıran bir teknokent
olduğunu anlattı. Fikir aşamasındaki projelere destek ver-
diklerini ve onların farklı mekanizmalardan finansal kay-
nak sağlamaları için etkinlikler düzenlediklerini dile geti-
ren Çömlek, hayata geçirecekleri sosyal fonlama projesiyle
halkın fonlamasını sağlayacak bir mecrayı oluşturacaklarını
bildirdi. Çömlek, yüksek teknoloji ürünü üreterek 2023 he-
2 . İ n o v a s y o n d a K a d ı n G i r i ş i m c i l i k K a m p ı
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook