TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Lise Öğrencilerinin TÜBİTAK BİLGEM Ziyareti
Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-
rencileri, TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.
BİLGEMYılmaz Tokad Konferans Salonu’nda yapılan etkin-
liğe yaklaşık 90 öğrenci katıldı. TÜBİTAK BİLGEM sunumuy-
la başlayan programda; BİLGEM’in genel yapısı, faaliyetleri,
enstitüleri, geliştirdiği teknoloji ve ürünler anlatıldı.
BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nün de (BTE) ayrı-
ca tanıtıldığı ziyarette, BTE’nin çalışma alanları, hava trafik
kontrolü, deniz savunma teknolojileri, akıllı ulaşım ve radar
teknolojileri kapsamında geliştirdiği en yeni teknoloji ve
ürünler örneklendirildi.
Ayrıca, öğrencilere Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) tanıtımı
yapıldı. SGE sunumu kapsamında, enstitü bünyesinde yürü-
tülen siber tehdit analizi, zararlı yazılım analizi ve ileri siber
güvenlik araştırmaları örneklerle anlatıldı.
Program, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerinden gelen soruların yanıtlanmasıyla son
buldu.
BİLGEM OpenStack Days 2016’da
OpenStack Türkiye kullanıcı grubu tarafından düzenlenen
ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından desteklenen Openstack Days
2016 etkinliği, Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleş-
ti. Bulut, Büyük Veri ve Bulut Güvenliği konularında çözüm
üreten ve ihtiyaç sahibi kurum/kuruluşları bir araya getiren
etkinlik, kamudan ve özel sektörden birçok firmanın yoğun
ilgi ve yüksek katılımlarıyla gerçekleşti.
Openstack ve bulut dünyasındaki gelişmeleri yakından
takip etmeyi hedefleyen etkinlikteki BİLGEM standında, ka-
tılımcılarla iletişim kurularak, Bulut ve Büyük Veri teknoloji-
leri ile alakalı B3LAB tarafından yapılan faaliyetler katılımcı-
lara aktarıldı; BİLGEM’de yapılan diğer projelerle ilgili bilgi
paylaşımında bulunuldu.
OpenStack (Executive Director) CTO’su Jonathan Bryce’ın
da konuşmacı olarak bulundugu etkinlikte, Bulut Bilişim ve
Büyük Veri Laboratuvarı’ndan (B3LAB) Bölüm Sorumlusu
Oğuz İçoğlu, “B3LAB: A Modest Debut from Turkey into the
Openstack World” başlıklı sunumuyla TÜBİTAK BİLGEM Bili-
şim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) bünyesinde bu kapsamda
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başuzman Araştır-
macı olarak çalışmakta olan Hayati Gönültaş ise “SEN: Sche-
duler Enhanced: Yet Another Scheduler for Cloud Environ-
ments” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook