TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 34

34
Bülten
TEMMUZ 2016
Bursalılar Gökyüzünü Sevdi
B u r s a l ı l a r G ö k y ü z ü n ü S e v d i
TÜBİTAK desteğiyle 3-4 Haziran 2016 tarihinde, Bursa Hü-
davendigar Kent Parkı’nda, ikinci kez düzenlenen Gökyüzü
Gözlem Şenliği, başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm
Bursalıları gökbilimle tanıştırdı. Etkinliğe, çocuklar ve aileleri
büyük ilgi gösterdi.
İki gün boyunca, sabahın erken saatlerinden başlayarak
öğleden sonra 16:30’a kadar süren atölyelerde katılımcılar
Güneş Saati yaptılar, kendi usturlab aletlerini tasarladılar, te-
leskop yapmayı öğrendiler, Ay’ın evreleri hakkında bilgiler
edindiler, Güneş gözlemi yaptılar. Akademisyenler, sunum-
lar yaptılar. Katılımcılara parlaklığı değişen bir yıldızın nota-
ları dinletildi, origami ile gökbilimin bir arada deneyimlen-
diği zengin ve farklı bir içerik sunuldu. Şenliğin akşam hava
karardıktan sonraki kısmında ise gece gözlemi yapıldı. 3-4
Haziran tarihlerinde gökyüzünde gözleme uygun Mars, Jü-
piter ve Satürn gezegenleri teleskoplarla gözlemlendi.
Şenlik kapsamında parka kurulan çok sayıdaki bilim atöl-
yesini gezen vatandaşların bazıları astronot kıyafeti giyer-
ken, bazıları da teleskop camı yapımını ilgiyle izledi.
Takım yıldızlar, uzay kirliliği, teleskop camları, astronot
kıyafetleri, ayın evreleri hakkında çeşitli bilgiler barındıran
atölyeleri ziyaret eden çocuklar ve aileleri, merak ettikleri
konularda sorularını konunun uzmanlarına sorma fırsatı ya-
kaladı.
Alanında uzman astronomi akademisyenlerinin konfe-
rans ve sunumları, 30’a yakın astronomi atölyesi, planetar-
yum gösterileri ve ödüllü şarkı yarışmalarının da olduğu
şenlikte, teleskoplarla gece boyunca gökyüzü gözlemi de
yapıldı.
Şenliğe katılan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Der-
man, yaptığı konuşmada, “Şimdiki nesil matematiği pek
sevmiyor ama bilim yapmak için matematik çok önemli.
Gençlere mutlaka erken yaştan itibaren iyi bir bilim ve ma-
tematik eğitimi verilmesi gerekiyor ki gençler daha bilimsel
ve akılcı düşünebilsin’’ dedi.
İki gün süren etkinlikte Suriyeli Astronot Muhammed
Ahmed Faris ve Nasa’nın programına seçilen ve uzay yolcu-
luğu gerçekleştirecek olan ilk Türk olan Halil Kayıkçı’da yer
aldı. Fares ve Kayıkçı, astronot olma yolunda tecrübelerini,
uzay yolculuğunun zorluklarını ve ilginç taraflarını gençlere
aktardı.
Bursa Gökyüzü Gözlem Şenliği Bu Yıl İkinci Kez Düzenlendi
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook