TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 29

29
T
ÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, "Bilim Söyleşileri" adı al-
tında başlattığı etkinlik ile bilim insanları ile öğrencileri
buluşturuyor. “Bilim Söyleşilerinin” ilkine katılan Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, hiçbir başarının
tesadüfi olmadığı belirterek “başarıyı yakalamak için düzenli
olarak çalışmak ve hedefleri belirlemek gerekir” dedi.
Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür-Sa-
nat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış
konuşmasını yapan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı
Dr. Ahmet Uludağ, “Toplumumuzun bilime ve teknolojiye
olan ilgisini, sevgisini ve farkındalığını artırmak TÜBİTAK’ın
kuruluşundan bu yana öncelikli hedeflerindendir. Gökyü-
zü Bilim Şenlikleri, Elektrikli Araç Yarışları gibi etkinliklerle
öğrencilerimizin bilime olan ilgisini artırmaya çalışıyoruz.
Şimdi bilim adamlarını siz öğrencilerle buluşturarak bilime
karşı ufkunuzu açmak istiyoruz. Başarıyı yakalamış olan bi-
lim adamları, sizler için birer rol modeldir” dedi.
TÜBİTAK, Bilim İnsanları
ile Öğrencileri Buluşturuyor
Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi’ne devam eden öğ-
rencilere hitap eden Prof. Dr. Gökhan Özyiğit konuşmasın-
da, başarıya giden yolda verdiği mücadeleyi anlattı. Özyiğit,
başarının tesadüflerle gelmediğini, düzenli olarak çalışmak,
hedef koymak ve odaklanmak gerektiğini vurguladı. 11 Ey-
lül olayları sırasında da ABD’deki çalışmalarını sürdüren Prof.
Özyiğit, o dönemde bile herkesin sadece işine odaklandığını
belirtti. Sözlerine “çalışma prensibinizi koymak, yaptığınız
işe odaklanmak ve sorumluluklarınızı yerine getirmek duru-
mundasınız” şeklinde devam eden Prof. Özyiğit, programın
sonunda öğrencilerin sorduğu soruları cevaplandırdı. Öğ-
rencilerin bilime yönelimlerini artırmak için TÜBİTAK Bilim
ve Teknik Dergisi tarafından düzenlenen "Bilim Söyleşileri"
devam edecek. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yönelik bu et-
kinlikte, öğrencilerin hayatın kendilerine sunduğu seçenek-
lerin farkına varmasına yardımcı olmak hedefleniyor. Bilim
insanlarının deneyimleri, hayat öyküleri, meslekleri ve araş-
tırma konuları hakkında paylaşacakları bilgiler ile gençlerin
hayatlarına doğrudan dokunmak amaçlanıyor.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...44
Powered by FlippingBook