TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 36

36
Bülten
TÜBİTAK, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından
kullanılmak üzere pilot üretimi BETEK Boya A.Ş’de gerçek-
leştirilen yerli, çevreci, uzun ömürlü ve ekonomik yol çizgi
boyası geliştirdi.
Proje süresince TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) tarafından laboratuvar ölçekte geliştirilen ve KGM’nin
yine laboratuvar ölçekte yapmış olduğu performans testleri
sonrası optimize edilen “Su Bazlı ve Solvent Bazlı Yol Çizgi
Boyası” üretimi pilot ölçekte proje ortağı Betek Boya A.Ş. ta-
rafından üretildi.
Yol çizgi çalışmalarında maliyetin azaltılması, çevreci ve
uzun ömürlü boya geliştirilmesi için TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi Kimya Enstitüsü, KGM için yürüttüğü TARAL
1007 kapsamında önemli bir projeye imza attı.“Çevre dostu,
su bazlı yol çizgi boyası geliştirilmesi ve soğuk uygulanan
solvent bazlı yatay işaretleme yol çizgi boyası yol perfor-
mans özelliklerinin artırılması” projesi kapsamında gelişti-
rilen su bazlı boyaların pilot uygulaması Antalya ve Sakar-
ya’nın ardından Ankara-Konya karayolunda yapıldı.
8 Milyon Lira Tasarruf Sağlanacak
2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan yol çizgi boyası, kanse-
rojen özellik taşımıyor ve çevreye zarar vermiyor. AB giriş
mevzuatına uygun, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve ülke
coğrafyasına elverişli özellikler taşıyor. Uzun ömürlü olması
nedeniyle iş gücü, hammadde ve ekipman tasarrufu da sağ-
layacak su bazlı boya ile 13 bin ton boya için yıllık harcama
Uzun Ömürlü ve Çevreci
Yol Çizgi Boyası Geliştirildi
en az 8 milyon lira azalacak. ‘Yeşil teknoloji’ olarak bilinen
üretim sayesinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine de olumlu kat-
kı sağlanacak.
Boyanın en önemli girdisi olduğu düşünülerek geliştirilen
çevre dostu yol çizgi boyası için laboratuvar ölçekte olmak
üzere su bazlı bağlayıcı olarak geliştirildi.
KGM’nin alt yapı olarak (özellikle soğuk bölgelerde) su
bazlı boyaya geçişinin zaman alacak olması nedeni ile proje
isterlerine uygun olarak solvent bazlı yeni bir boya mevcut
boyaya göre performansı daha yüksek ve çevreyi daha az
kirletecek şekilde gerçekleştirildi.
Gece Görünümü 100 Km. Hızla Test Edildi
Yoldaki performansların incelenmesi açısından özellikle
gece ve gündüz görünürlük değerleri önemli olduğundan,
proje kapsamında bu tür ölçümler dikkate alındı. Bu amaçla,
100 km hızla giderken ölçüm yapabilen bir cihaz ve onun
monte edildiği bir araç proje kapsamında satın alınarak
KGM’nin altyapısına kazandırıldı. Türkiye’de şu anda tek olan
bu cihaz ile ölçümler daha kısa zamanda gerçekleştiriliyor
Ayrıca, istenildiğinde uydu aracılığı ile ölçüm sonuçları mer-
kezden de izlenebiliyor.
Yeni Şartname İle İlk İhale
Su bazlı yol çizgi boyası için elde edilen ilk veriler ışığında
KGM tarafından hazırlanan Teknik Şartname ile ihaleye çıkıl-
dı ve ihaleyi kazanan boya firmasından benzer özelliklerde
Su Bazlı Boya üretimi gerçekleştirilerek uygulamaya geçildi.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook