TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 35

35
Kamu İnternet Siteleri (KAMİS) Projesi kapsamında
tüm kamu kurumlarına destek olmak için tasarlanan
“KAMİS Bilgilendirme Portali” kullanıma açıldı.
Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi, TÜBİTAK
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve
Kalkınma Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiştir. Proje
ile kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik
standartlarına uygun hale getirilmesi için rehberlik edilme-
si, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik hakkında ulusal farkındalık
oluşturulması hedefleniyor.
KAMİS Projesi kapsamında hazırlanan rehber dokümanın,
görsellerin, bilgilendirme dokümanlarının ve tanıtıcı mater-
yallerin yer aldığı, yürütülen çalışmalar hakkında paydaşla-
rın haberdar edildiği KAMİS Bilgilendirme Portalı’na www.
kamis.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Portalde kullanılabilirlik ile ilgili hususlar açıklama ve ör-
neklerle desteklenmektedir. Hazırlanan ve portalde yer alan
rehberin ulusal bir kriter olarak yayınlanma süreci ise Türk
Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından başlatıldı.
CITEX 2014 Ankara Bilişim Fuarı’nda
YTE Projeleri Tanıtıldı
Kamu ve özel sektörden temsilcilerin yoğun katılımı ile
gerçekleştirilen CITEX Ankara Bilişim Fuarı’na Yazılım Tekno-
lojileri Araştırma Enstitüsü projeleri ve uzman personeli ile
KAMİS Bilgilendirme Portalı Kullanıma Açıldı
katılım sağladı.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 31.’si düzenlenen
Ulusal Bilişim Kurultayı, bu yıl ilk defa yapılan CITEX Anka-
ra Bilişim Fuarı ile aynı çatı altında toplandı. Ankara Cong-
resium’da gerçekleşen Kurultay ve Fuar’da bilişim, iletişim,
finans, güvenlik, kamu, eğitim, sağlık, enerji, telekom vb.
sektörlerden araştırmacı, yatırımcı, genç girişimci, çözüm
sağlayıcı ve kullanıcılar bir araya geldi.
Kurultay ve Fuar’da, TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştır-
ma Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilmekte olan Bütün-
leşik Sosyal Yardım Hizmetleri (BÜTÜNLEŞİK), Ürün Takip
Sistemi (ÜTS), Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS),
e-Devlet, Strateji ve Eylem Planı (e-Devlet), Kamu İnternet
Siteleri Rehberi (KAMİS) ve Havza İzleme ve Değerlendirme
Sistemi (HİDS) Projeleri tanıtıldı. Katılımcılarının yoğun ilgi
gösterdiği YTE standında, Enstitü tarafından gerçekleştirilen
faaliyetler ve Enstitü vizyonu paylaşıldı.
Ulusal Bilişim Kurultayı çerçevesinde gerçekleştirilen top-
lantı ve etkinliklere ise YTE adına proje ekipleri tarafından
aktif katılım sağlandı. Oluşturulan çalışma gruplarında, pro-
jeler hakkında katılımcılardan gelen soru, öneri ve görüşler
paylaşıldı.
KAYS Yazılımı OECD’nin Kamuda
Yenilikçi Uygulamalar Listesi’ne Girdi
OECD tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Yazılımı’nın Proje
ve Faaliyet Destek Yönetimi (PFDY) Bileşeni tüm dünyadaki
yenilikçi projelerin yer aldığı Kamuda Yenilikçi Uygulamalar
Listesi’ne girdi.
Ülkeler tarafından yenilikçi listede yer alınması istenen
uygulamalar, OECD’ye gönderiliyor. OECD Observatory of
Public Sector Innovation tarafından yapılan detaylı değer-
lendirme ile ülkelerin kamu alanındaki yenilikçi projeleri
gözlemlenmekte, katma değeri olan ve diğer ülkelerdeki ye-
nilikçi kamu kurumlarını teşvik edecek projeler tüm Dünya
ile paylaşılıyor.
İlgili internet sitesi:
-
tory-public-sector-innovation/innovations
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook