TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 34

34
Bülten
AB 7. Çerçeve Programı INCONET Projelerinden KON-
NECT Projesi 1. Ulusal İrtibat Noktaları Eğitimi Brük-
sel’de gerçekleştirildi.
TÜBİTAK ile ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH-National
Institutes of Health) işbirliğinde Türk ve ABD’li uzman araş-
tırmacıların katıldığı“Genetik Temelli Primer İmmünYetmez-
likleri” konulu bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda karşılıklı
olarak güncel gelişmeler paylaşıldı.
Çalıştay sırasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunba-
şak, NIH/NIAID Uluslararası Araştırmalar Direktör Yardımcısı
Gray Handley ve beraberindeki heyet, NIH/NIAID işbirlikleri-
KONNECT Projesi 1. Ulusal İrtibat Noktaları
Eğitimi Brüksel’de Gerçekleştirildi
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ile Ortak
Araştırmalar Çalıştayı Düzenlendi
nin geliştirilmesine yönelik bir toplantı yaptılar. Toplantıda
TÜBİTAK ile NIAID arasında sürdürülebilir işbirliklerinin oluş-
turulması amacıyla yakın gelecekte gerçekleştirilmesi plan-
lanan çalışmalar dile getirildi.
Alanlarındaki güncel konular üzerine fikir alışverişinde
bulunma fırsatı yakalayan katılımcılar, muhtemel ortak araş-
tırma alanlarının belirlenmesi hususunda her iki Kuruma
önemli katkı sağladılar.
Güney Kore ile bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında diya-
loğu geliştirmeyi ve proje ortağı ülkelerin akademi ve sana-
yideki araştırmacıları arasındaki işbirliğini artırmayı, Güney
Kore ile yeni işbirlikleri için fırsatları tanıtmayı ve yeni işbir-
liği mekanizmaları oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçla-
yan projede, Türkiye ile beraber sekiz ortak bulunuyor.
TÜBİTAK’ın yürüttüğü “Ağ Oluşturma ve İletişim” başlık-
lı iş paketi kapsamında, Hollanda Yatırım Ajansı ile işbirliği
içerisinde yeni atanan Koreli Ulusal İrtibat Noktaları için,
Brüksel’de, Kore Araştırma ve Yenilik Merkezi’nde bir eğitim
düzenlendi. Eğitimde, Koreli Ulusal İrtibat Noktaları ile Hori-
zon2020 Programı hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Eğitim
kapsamında Horizon2020 programı tanıtıldı, Ulusal İrtibat
Noktalarının görevleri anlatıldı, yasal ve finansal konular
hakkında detaylı bilgi verildi.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook