TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 32

32
Bülten
Bu yıl ilk kez gerçekleşen Türk-Alman İnovasyon Zir-
vesi’ne her iki ülkeden yenilikçi sanayi şirketlerinin
yöneticileri katıldı. Teknoloji ve Ar-Ge alanında ortak
projeler üretme ve işbirlikleri kurma olanaklarının
tartışıldığı zirvede, şirket temsilcilerine yönelik Hori-
zon 2020’ye katılıma ilişkin bilgiler verildi, katılımcı-
ların soruları yanıtlandı.
Türk-Alman İnovasyon Zirvesi
Frankfurt’ta Gerçekleştirildi
Türk-Alman İnovasyon Zirvesi’nde Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Fikri Işık, Federal Almanya Bilim ve Araştırma Ba-
kanlığı Avrupa ve Uluslararası İşbirliği Bölümü Genel Müdü-
rü Volker Rieker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
açılış konuşmaları yaptılar.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türk-Alman Bi-
limYılı kapsamında 120’den fazla etkinlik gerçekleştirildiğini
ifade ederek, Bilim Ataşesi uygulamasının ilk olarak Berlin
için uygulanacağını belirtti. Işık ayrıca, KOBİ’lerin de küresel
pazarda yerlerini alabilmeleri açısından Türk ve Alman şir-
ketlerin işbirliği içinde hareket etmelerinin gerekli olduğu-
nu, Zirve’nin bu nedenle önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Rieker ise, Almanya’nın inovasyona öncelik verdiğini be-
lirterek Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde üniversite-sanayi
işbirliğini teşvik eden 2+2 Programı’nın açılacağını ifade etti.
Prof. Dr. Altunbaşak ise, Türkiye’nin araştırma ve geliştirme
ekosistemi konusunda bilgi vererek, son on yılda gerçekleş-
tirilen atılımlara dikkat çekti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
TÜBİTAK Başkanı Prof . Dr. Yücel Altunbaşak
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...44
Powered by FlippingBook