TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 39

39
Çin Halk Cumhuriyeti Guanco İli Bilim, Teknoloji ve Enfor-
masyon Bürosu'ndan (BTEB) resmi görevliler ile bazı bilimsel
kuruluş temsilcilerinden oluşan 8 kişilik Guanco Heyeti, TÜ-
BİTAK MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Ali Tavlı ziyarette yaptı-
ğı konuşmada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
hakkında genel bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Merkez’in iş-
leyişi ile ilgili olarak tanıtım filmi izlendi. Ziyarette, TÜBİTAK
MAM Başkan Yardımcısı, Gen Mühendisliği ve Biyoteknolo-
ji Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Enerji Enstitüsü ve Malzeme
Enstitüsü yetkilileri de hazır bulundular.
Ziyarette, Guanco Heyeti’ne genel bilgi aktarımı ile tanıtım
yapıldı. TÜBİTAKMAMEnstitülerinin çalışma alanlarına yöne-
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından yürütülmekte
olan “FP7-REGPOT-NutraHEALTH” projesinin bir aktivitesi
olarak 7. Uluslararası Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler
Kongresi ve Fuarı, İstanbul Harbiye Askeri Müzesi ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Kongre’ye ev sahipliği yaptı.
Kongre Başkanlığı Enstitü Müdür Yardımcısı, aynı zamanda
NutraHEALTH projesinin yürütücüsü olan Doç. Dr. Cesarettin
ALAŞALVAR tarafından yürütüldü.
İstanbul’da gerçekleşen Kongre’de, 49 ülkeden 567 adet
sözlü ve poster sunumu gerçekleştirildi. Konusunda dün-
yanın en önde gelen bilim insanları ve özel sektörden ka-
tılımcıların bir araya geldiği Kongre’de, fonksiyonel gıdalar
ve nutrasötikler alanında yapılan yeni bilimsel çalışmalar,
geliştirilen ürünlerin ve yasal düzenlemeler gibi birçok farklı
alanda sunumlar yapıldı.
Kongre’de, Türkiye’nin ve TÜBİTAK’ın ilgili alanda bilimsel
çalışmalardaki tanıtımı sağlandı. Ayrıca Merkezi Kanada'da
bulunan International Society for Nutraceuticals and Functi-
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün Başarısı
7. Uluslararası Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler Kongresi yapıldı. Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar’a
Üstün Başarı ödülü verildi.
ÇİN Guanco Heyeti, TÜBİTAK MAM’daydı
lik genel bilgiler ise Enstitü temsilcileri tarafından aktarıldı.
Toplantı sonrasında, sırasıyla Malzeme Enstitüsü’nde sol-jel,
elektron mikroskopisi, lazer spektroskopisi laboratuvarları,
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde immüno-
genetik, enzim ve mikroorganizma genetiği, ileri genom ve
biyoinformatik laboratuvarları, Enerji Enstitüsü’nde batarya,
araç, yakma ve gazlaştırma laboratuvarları gezildi. Yürütülen
çalışmalara yönelik ayrıntılı bilgiler uzmanlar tarafından he-
yete yerinde aktarıldı. Ziyaret, genel olarak Merkezin tanıtıl-
ması ve yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi aktarımı
açısından yararlı oldu. Potansiyel işbirliği konularının ortaya
çıkması durumunda, ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde iş-
birliğine gidilebileceği değerlendirmesi yapıldı.
onal Foods (ISNFF) Başkanı Prof. Fereidoon Shahidi tarafın-
dan Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler alanında yapmış
olduğu olağanüstü bilimsel çalışmaların ve ISNFF’e vermiş
olduğu üstün hizmetlerin göstergesi olarak, her yıl dünya
genelinde sadece bir bilim insanına verilen “Merit Award –
Üstün Başarı” ödülü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar’a verildi.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook