TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 27

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
27
Ukrayna ile Ortak Proje Yapacak
Araştırmacılara Destek
TÜBİTAK ile NASU arasındaki işbirliği çerçevesinde 2014-
2016 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecek.
Malzeme, Nanoteknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Biyo-
teknoloji, Enerji, Çevre ve Sağlık Bilimleri gibi alanlarda ha-
zırlanacak ortak proje ile Türkiye’deki araştırmacı TÜBİTAK’a,
Ukrayna’daki araştırmacı ise NASU’ya başvuracak. Başvurula-
rı iki kuruluş bağımsız olarak değerlendirecek. Her iki kurulu-
şun da onay verdiği projeler desteklenmeye hak kazanacak.
Program kapsamında Türkiye’deki araştırmacılara talep
etmeleri durumunda TÜBİTAK tarafından yıllık 120 bin TL’ye
kadar araştırma desteği verilecek. Araştırmacıların karşılıklı
yapacakları ziyaretlerin masraflarını ise TÜBİTAK ve NASU
karşılayacak. Her bir ekip karşı ülkeye yıllık 60 güne kadar
bilimsel ziyaret gerçekleştirebilecek.
Başvurular 14 Mart’ta son bulacak
İşbirliği kapsamında TÜBİTAK'a proje önermek isteyen
araştırmacılar, başvurularını 2514 kodlu programın proje
öneri formunu doldurarak gerekli diğer evraklarla birlikte
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu
İlişkiler Müdürlüğü’ne yapacak. Başvurular 14 Mart 2014’te
sona erecek. Hazırlanacak projelerin süresi 3 yılı aşmayacak.
TÜBİTAK’ın ‘2514’ kodlu programı kapsamında
Ukrayna Bilimler Akademisi (NASU) ile ikili işbirliği
çağrısı açıldı. Program kapsamında Türkiye ve Uk-
rayna’daki araştırmacıların ortak projelerine 360 bin
liraya kadar destek verilecek.
2501 -
ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı
2502 -
Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği
Programı
2503 -
Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbir-
liği Programı
2506 -
Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR)
ile İkili İşbirliği Programı
2507 -
Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği
Programı
2510 -
Tunus Yüksek Öğretim ve Bilimsel araştırma Bak. ile
İkili İşbirliği Programı
2513 -
Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği
Programı
2525 -
Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği
Programı
2526 -
Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği
Programı
2539 -
Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (FWO) ile
İkili İşbirliği Programı
2540 -
Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği
Programı
9 ülkeyle işbirliği fırsatı sunan 11 program açıldı
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...48
Powered by FlippingBook