TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 30

30
TÜBİTAK Desteğiyle Yerli
Patates Çeşitleri Geliştiriliyor
Patates tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla TÜBİTAK desteğiyle başlatılan projede Niğde
Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yerli patates ıslah, çeşit geliştirme çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalarla 2015 yılında yerli çeşitlerin tescil edilmesi hedefleniyor.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...48
Powered by FlippingBook