TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 29

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
29
TÜBİTAK ile MKEK Arasında Güç Birliği Yapılacak
T
ÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilen imza töreni
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Ens-
titüsü (SAGE) Müdürü Özgür Tontu’nun açılış konuşmasıyla
başladı. SAGE’nin sunumunun ardından TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile MKEK Genel Müdürü İzzet Ar-
tunç arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında iki kurum arasında Ar-Ge, pilot üre-
TÜBİTAK ile Makina ve Kimya Enstitüsü Kurumu (MKEK) arasında işbirliği ve stratejik ortaklığın
kurulması amacıyla protokol imzalandı.
tim, ürün ve üretim hattı kalifikasyonu, endüstrileşme, ta-
nıtım ve pazarlama alanlarında işbirliği ve stratejik ortaklık
kurulması amaçlanıyor.
Tasarım, test ve üretim kabiliyetlerine sahip Türkiye’nin
iki önemli kurumu olan MKEK ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle
TOROS, DEMET, NEB, 81 mm Bilyeli Havan Mühimmatı ve 35
mm Parm gibi birçok başarılı proje gerçekleştirildi.
TÜBİTAKBaşkanıProf.Dr.YücelAltunbaşak (sağda) MKEKGenelMüdürü İzzetArtunç (solda)
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...48
Powered by FlippingBook