TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 16

Duyarsız Patlayıcı Üretim ve Dolum
Tesisi Törenle Hizmete Açıldı
DUPAT
DUPAT
DUPAT
DUPAT
DUPAT
PAT
DUPAT
DUPAT
DUPAT
TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştirilen "Duyarsız Patlayıcı Üretim ve Dolum Tesisi"
törenle hizmete açıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, "Savunma sanayi-
sinde tam bağımsızlık elde etmenin yolu, milli imkânlarla Ar-Ge'yi ve kendi silahları-
mızı geliştirmekten geçiyor" dedi.
16
Bülten
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook