TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 23

O
STİM Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
Başkent Kaynak Yağ Soğutucu Makine Metal İmalat
Sanayi Limited Şirketi, Yağ Soğutucu Radyatörün So-
ğutma Performansının Arttırılması Projesi ile önemli bir ba-
şarıya imza attı.
Firma ortaklarından Harun Doğaner, TÜBİTAK TEYDEB’e
önerdikleri proje ile hedeflerinin verimli yağ soğutucuları-
nın imalatının Türkiye’de yapılmasını olduğunu belirterek,
“Firmamızın, yeni nesil yağ soğutucu sistemlerin ısıl perfor-
manslarının arttırılması ve daha verimli yağ soğutucuların
imalatının yapılması amacı ile yeni bir proje geliştirdi. Pro-
jenin tamamlanması ile geliştirdiğimiz üründe çok önemli
sonuçlar elde ettik” dedi. Doğaner açıklamalarını şöyle sür-
dürdü:
“Hidrolik sistemlerin pres, piston, lift, pompa, dişli, vida,
hidro motor, tork bilya, merdane vs. sürtünmesiyle veya ça-
lışmasıyla kullanılan yağ yüksek derecede ısınıyor. Bu yağı
soğutmak amacı ile kullanılan hidrolik basınçlı yağ soğutu-
culara ihtiyaç bulunmaktaydı. Bu soğutucular daha önceki
yıllarda ülkemizde üretilmiyor, Almanya, İtalya, Çin gibi ül-
kelerden ithal ediliyordu. Biz bu proje ile ithalat zorunluluğu
problemini ortadan kaldırdık. Hidrolik alüminyum yağ so-
ğutucuları için yüksek basınca dayanıklı barplate sistemini
geliştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar gösterdi ki, bu ithal ürün-
lerden daha kalitelisini üretebiliyoruz.”
“SERİ ÜRETİM İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ”
Proje sonucunda ısıl performans açısından daha ve-
rimli bir fin yapısı geliştirdiklerini sözlerine ekleyen
Harun Doğaner, “Üretimini yaptığımız yağ soğutucu
sistemin performansı yükseldi. Ayrıca proje sonucun-
da üretilen ürün ile ciro artışı gerçekleştirdik ve pazar
payımız arttı. Firmamızın güçlenmesi ile bünyemizde
nitelikli eleman istihdam etme şansı bulduk. Bizim ürü-
nü geliştirmemizin ekonomiye iki önemli katkısı oldu. İt-
hal edilen bu ürünler, ülke içerisinde de yapılmaya başlandı.
İkinci önemli sonucu da ithal edilen ürünlerin fiyatlarında
alternatifi olduğu için önemli derecede düşme oldu” diye
konuştu.
Devlet desteğinin firmalara güç verdiğini ve yenilikçi fi-
kirlerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirdiğini belirten
Harun Doğaner, “Biz TÜBİTAK’ın verdiği destek ile projeden
beklediğimiz başarıyı yakaladık. Öyle ki yaptığımız birçok
tetkiklerde Avrupa Birliği standartlarının üzerine çıktığımızı
gördük. Şimdi seri üretimle ilgili yatırım yapıyoruz. Ülkemiz,
dışa bağımlı olduğu konularda yatırımcıya verdiği Ar-Ge
desteğini artırmalıdır. Başarı sağlandığı takdirde, üreticinin
yatırım konusunda da desteklenmesi gerekmektedir” dedi.
Doğaner firmaları hakkında da şu bilgileri verdi:
“Firmamız 1985 yılında öz kaynakları kurulmuştur. Bugü-
ne yeni teknolojileri sürekli olarak takip ettik ve bünyemize
uyarladık. Günden güne küçülen değil, büyüyen bir firma
olarak hedefimize devam ettik. Elde ettiğimiz tecrübeler ile
yağ soğutucu radyatör alanında her türlü üretimi gerçekleş-
tirebiliyoruz. Bunun için gerekli olan teknolojik kalıp yatırımı
sürekli yapmaktayız. Ayrıca kaynak teknolojisi hususunda
standartlara uygun şekilde Ar-Ge çalışmalarımızı sürdür-
mekteyiz.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre makine ve teknik do-
nanımlarımızı kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz. Bu
şekilde çok değişik ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. Böylece
yeni ürünleri müşterilerimizin hizmetine sunmanın gururu-
nu yaşıyoruz. Yağ Radyatörleri konusunda marka firma hali-
ne geldik diyebiliriz.”
Destek ile Gelen Başarı...
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook