TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 19

TÜBİTAK UZAY, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamın-
da bölgede yapılan tarıma, uzay teknolojileri ile des-
tek verecek.
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü ile Güneydoğu Ana-
dolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasın-
da “GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygula-
maların Yaygınlaştırılması” Projesi imzalandı. Projeye, GAP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocağil ve
TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdür Dr. Lokman Kuzu imza attı.
İmza töreninde konuşan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Abdullah Çavuşoğlu, uzay denildiğinde ilk akla gelen
konunun uzay olduğunu belirterek, “Oysa uzay teknolojile-
ri daha çok yer ile ilgileniyor ve günlük hayatımıza katkılar
sağlıyor. TÜBİTAK UZAY, yer gözlemi bağlamında önemli
tecrübeler elde etti ve bu tecrübeleri kamu kurum ve ku-
ruluşlarına aktarıyor. İmzalanan bu proje ile geleneksel ta-
rıma, uzay teknolojileri desteği sağlanacak. Memleketimi-
zin kaynaklarını israf edilmekten kurtaracağız. Bu projenin
ortaya koyduğu sonuçlar ile insan kaynaklarını en verimli
şekilde kullanacağız. Böylece refahın artırılmasına destek
sağlanmış olacak. Bu proje ile tarım sektöründe çığır açıla-
cağına inanıyorum” diye konuştu.
Uydu Destekli Tarım
GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygula-
maların Yaygınlaştırılması Projesi için 4.8 milyon liralık bir
bütçe belirlendi. Ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve
sosyal istikrarın hedeflendiği proje üç yılda tamamlanacak.
Proje ile Türkiye’de geleneksel tarım uygulamalarından ha-
vacılık ve uzay teknolojilerinin kullanılması ile hassas tarım
uygulamalarına geçiş amaçlanıyor.
Proje kapsamında uydu ve hava platformlarından alınan
görüntüler ile tarım alanlarının analizi yapılarak hassas ta-
rım uygulamaları geliştirilecek. Başta milli uydularımız RA-
SAT ve Göktürk-2 görüntüleri olmak üzere, çok bantlı uydu
görüntüleri ile hava platformlarından alınacak hiperspek-
tral görüntüleri kullanılarak GAP bölgesinde yetiştirilen
ürünlerin detaylı analizi gerçekleştirilecek. Bu analizler
sonucunda, tarım arazilerinde ekilen ürün tespiti, rekolte
tahmini, toprağın gübre ihtiyacı, sulama ihtiyacı, bitki has-
talık durumu tespit edilecek.
Proje ile GAP Bölgesinde hassas tarım uygulamalarında
kullanılmak üzere yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri neticesin-
de, bilgi yönetim sisteminin uygulama yazılımı geliştirile-
cek.
19
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook