TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 26

26
Bülten
TÜBİTAK bünyesindeki tüm enstitü, merkez ve birimler-
den katılımın sağlandığı seminerde; hukukçular, akademis-
yenler, patent vekilleri ile Türk Patent Enstitüsü'nden patent
ve marka uzmanları konuşmacı olarak yer aldı.
Seminerin açılış konuşmalarını Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr.
Habip Asan yaptı.
Dört oturum olarak gerçekleştirilen seminerin, TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’nun başkanlı-
ğında gerçekleştirilen birinci oturumda; Av. Dr. Cahit Suluk,
“Fikri Mülkiyet Haklarına Genel Bakış” ve Patent Vekili Erkan
Sevinç, “Patent Kavramı ve Patentlenebilirlik Şartları” konulu
sunumlarını paylaştılar.
TPE Başkan Yardımcısı Dr. İbrahimYaşar’ın başkanlığındaki
Fikri Mülkiyet Hukuku Semineri
Düzenlendi
ikinci oturumda; TPE Patent Uzmanı Serkan Özkan “Patent
Tescil Prosedürü”, Patent ve Marka Vekili Murat Baybalı, “TÜ-
BİTAK’ta Patent Tescilleri” hakkında bilgi verdi.
TÜBİTAK Fikri Haklar Birimi Müdürü Aydın Yurtseven’in
başkanlığındaki üçüncü oturumda; Yrd. Doç. Dr. Özgür Öz-
türk, “Patent Hukukunda Hak Sahipliği” ve Patent Vekili Ay-
dın Mutlu, “Patent Hukukunda Hükümsüzlük ve Tecavüz
Analizleri” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.
TÜBİTAK Hukuk Hizmetleri Başkan Vekili İsmail Kurul’un
başkanlığını yaptığı son oturum da ise; Ankara 2. Fikri ve Sı-
nai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Fethi Merdivan, “Telif
Haklarına Genel Bakış”, Yargıtay Üyesi Dr. Adem Aslan, “Mar-
ka Korumasına Genel Bakış” ve TPE Marka Uzmanı Serap
Tepe Balaban, “Marka Tescil Prosedürü” konularında sunum-
larını yaptı.
TÜBİTAK Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Fikri Haklar Birimi tarafından ilki düzenlenen “1. Fikri Mülkiyet Hukuku
Semineri”, TÜBİTAK Başkanlık Binası Mustafa İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook