TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 6

6
Bülten
Bilim alanındaki çalışmaları ve başarıları yeterli bulmadı-
ğını ve bunun Türkiye'nin gerçek potansiyelini yansıtma-
dığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına
şöyle devam etti: "Türkiye'nin bilim insanları, üniversitelerin,
merkezleri mevcudun çok çok üzerinde güzel işler başarma
potansiyeline sahiptir. Daha önce de çeşitli vesilelerle ifade
ettim; bilim uygun bir atmosfer, uygun bir iklim bulduğun-
da, yani gerekli şartlar sağlandığında doğar, büyük ve geli-
şir. İstediğiniz kadar para akıtın, imkân sağlayın, istediğiniz
kadar teşvik edin ya da zorlayın eğer bilim için gerekli at-
mosfer yoksa oradan alınacak sonuç da yoktur. Bizde ilim,
bir pınardan akan suya benzetilmiştir, yani ilim gece, gün-
düz bir kaynaktan durmaksızın akar. Siz oradan ancak içmek
istediğinizde içersiniz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim için uygun iklim oluşturul-
duğunda, oraların şöhretinin de dünyanın her yerine yayıldı-
ğını ve herkesin oralara akın ettiğini anlatarak, âlimlerin de
talebelerin de o yerlere geldiğini, o zaman da bütün ülkeyi
hatta dünyayı besleyen bir heyecanın oluşmaya başladığını
söyledi.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook