TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 15

15
TÜBİTAK, Uçak Savunma Sistemi geliştirilmesine yönelik
olarak yeni bir proje başlatıyor.
TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma
Destek Grubu (SAVTAG) tarafından yürütülecek olan proje
kapsamında “Kızılötesi Tabanlı Füze İkaz Sistemi” geliştiril-
mesi planlanıyor.
Proje kapsamında, uçak platformlarının hava savunma
unsurlarına karşı kendini koruyabilmesi hedefleniyor. Geliş-
tirilecek sistem ile uçakların kendisine doğru gelen tehdide
yönelik karşı tedbir uygulayabilmesi için “Kızılötesi Tabanlı
Füze İkaz Sistemi” geliştirilecek. Projenin aşamaları kızılötesi
dedektör geliştirilmesi, prototipinin üretilmesi ve uçak en-
tegrasyonu olarak belirlendi.
TÜBİTAK’tan Savunma ve Güvenlik
Teknolojileri
Alanında Yeni Çağrı
Proje ile uçakların kendisine doğru gelen tehdide yönelik karşı tedbir uygulayabilmesi için “Kızılötesi
Tabanlı Füze İkaz Sistemi” geliştirilecek.
İki aşamalı olarak alınacak proje önerileri için birinci aşa-
ma çağrı başvuruları başladı. Proje teklifleri 13 Şubat 2015
tarihine kadar kabul edilecek. Proje başvurusu yapacak ku-
ruluşların “1. Aşama Proje Öneri Formu”nu doldurarak pro-
jelerini TÜBİTAK’a elden teslim etmeleri gerekiyor. İlk defa
proje başvurusu yapacak kuruluşların “Ar-Ge Yeteneği Öz
Değerlendirme Formu”nu da doldurarak projelerini proje
öneri formu ile birlikte teslim etmeleri gerekiyor.
“Hizmete Özel”gizlilik derecesinde yürütülecek olan proje,
yürütücü kuruluşta çalışan ve projede görev alacak perso-
nelin “Şahıs Güvenlik Belgesi”ne de sahip olması gerekiyor.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook