TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 8

8
Bülten
iken, 2013'te 102 milyon liraya yükselttik, Kasım 2014 itiba-
rıyla bu kapsamda bilim insanlarımıza 116,2 milyon lira des-
tek sağladık" dedi.
Spesifik konularda dünyada yapılan uç çalışmalarla ilgili
bilimsel etkinliklere ev sahipliği yaptıklarına dikkati çeken
Işık, ekonomik olarak gelişmiş ülkelere bakıldığında, bunla-
rın aynı zamanda, bilimde ve teknolojide de ileri ülkeler ol-
duklarını gördüklerinin altını çizdi.
Işık, kalkınmanın olmazsa olmazının, sosyal ve fen bilim-
lerinin birlikte yürümesi olduğunu vurgulayarak, bu kap-
samda üstün başarılı genç bilim insanları ile bilimsel telif ve
çeviri eserlerin ödüllendirilmesi, bütünleştirilmiş doktora,
doktora sonrası araştırma programları gibi desteklerin uy-
gulanmaya alınmasının başlattıkları önemli çalışmalardan
sadece birkaçı olduğunu kaydetti.
Işık, bilim ve teknolojinin dün olduğu gibi bugün de ül-
kelerin geleceğini belirleyen en önemli dinamiklerden biri
olduğunu belirterek, bugün özellikle sosyal ve ekonomik
açıdan gelişmiş ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin, bilim
ve teknolojide önemli adımlar attıklarını ve özelikle bilim-
sel gelişmeyi, sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın temel itici
gücü haline getirdiklerini gördüklerini bildirdi.
Bakan Işık, bilim ve teknolojinin sadece ülkelerin geleceği-
ne değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine de yön verdi-
ğini ifade ederek, "Nasıl ki bu alana ilişkin gelişmeler, tarihte
çağların açılıp kapanmasında etkili olduysa, gelecekte de
insanlığın kaderini belirleyecektir" dedi.
Altunbaşak: "Bilim göçer gider"
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanı Yücel Altunbaşak, İbn-i
Sina’nın sözüne atıfla "Bilim ve
sanat takdir edilmediği yerden
göçer gider, takdir edildiği yerde
serpilir büyür" dedi.
TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak,
törende yaptığı konuşmada, pek
çok kişinin sandığının aksine bili-
min rönesanstan sonra ya da batıda ortaya çıkmadığını, ilk
bilimsel çalışmaların antik Mısır ve Mezopotamya'da yapıl-
dığını söyledi. Orta Çağ'da bilimin, İslamiyet ile yeniden can-
landığını anlatan Altunbaşak, "İslam dünyasının liderliğinde
bilimin 500 senelik bir altın çağı var. Rönesanstan sonra da
yine bilimin hakim olduğu coğrafya tekrar batıya kayıyor"
diye konuştu. Altunbaşak, bilimin hiç bir ırkın, kültürün ve
coğrafyanın tekelinde olmadığını vurguladı.
TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Bilim Ödüllerini mü-
hendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Timur Doğu, sağlık
bilimleri alanında Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur, sosyal
bilimler alanında Prof. Dr. Zeynep Aycan'a, TÜBİTAK Özel
Ödüllerini temel bilimler alanında Doç. Dr. Çağan Şekercioğ-
lu ile sağlık bilimleri alanında Prof. Hayat Önyüksel'e takdim
etti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Bakan Fikri Işık da TÜBİ-
TAK Teşvik Ödüllerini verdi.
Teşvik ödüllerini alan isimler ve alanları şöyle:
Temel Bilimler:
Yrd. Doç. Dr. Bülend Ortaç, Doç. Dr. Emrah
Özensoy ve Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel.
Mühendislik Bilimleri:
Prof. Dr. Özgür Barış Akan, Yrd. Doç.
Dr. Özgür Ergül, Doç. Dr. Önder Özgener, Doç. Dr. Mustafa
Şahmaran, Yrd. Doç. Dr. Tamer Uyar ve Doç. Dr. Hüsnü Emrah
Ünalan.
Sağlık Bilimleri:
Prof. Dr. Mehmet Cansev, Doç. Dr. Mehmet
Kanbay ve Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı.
Sosyal Bilimler:
Doç. Dr. Fuat Balcı ve Doç. Dr. Bahar Rume-
lili Sancak"
TÜBİTAK, kuruluş kanununda yer alan bilimsel ve teknolojik
alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek
ve bu amaçla ödüller vermek görevi kapsamında, her yıl
"Bilim", "Özel" ve "Teşvik" olmak üzere 3 dalda ödül veriyor.
TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2014 yılında 3 Bilim Ödülü,
2 Özel Ödül ve 14 Teşvik Ödülü verilmesi kararlaştırılmıştı.
Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde
önemli katkılarda bulunan hayattaki bilim insanlarına veri-
len Bilim Ödülü için 2014 yılı ödüller 50 bin lira, altın plaket
ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü eşdeğeri olarak
oluşturulan Özel Ödül, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla
bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teş-
vik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası
düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip
olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40
yaşını geçmemiş bilim insanlarına veriliyor.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook