TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 13

13
başbakanlık vazifemizi ifa ederken Türkiye'de bilim, tekno-
loji, özellikle de araştırma geliştirme çalışmalarının artması
için çok büyük bir gayret ve hassasiyet içinde olduk. TÜBİ-
TAK'ı, böyle bir hedef ve böyle bir hassasiyet içinde yeniden
yapılandırdık, teşvik ettik, çok güçlü şekilde destekledik"
ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün iyi ni-
yetlerine, samimi gayretlerine rağmen TÜBİTAK'ın içine yer-
leşen birilerinin, kurumu içten içe çürütmeye, farklı gayelere
taşımaya başladığını gördüklerini dile getirerek, "Düşünün,
siz bilim diyorsunuz, araştırma geliştirme diyorsunuz ama
birileri kurumun içine bir kanser hücresi gibi sızıyor. Sizin bu
samimi gayretlerinizi çürütmenin mücadelesini veriyor. TÜ-
BİTAK'ın içine öyle bir ihanet şebekesi yerleşiyor ki mesaisini,
birikimini vatanı için, milleti için, bayrağı için değil ihanet
için kullanıyor. Bilim ve teknoloji değil, örneğin üst düzey
devlet görevlilerinin kriptolu telefonlarını dinlemek için ora-
da alçakça çalışmalar, alçakça faaliyetler yapıyorlar. Eğer be-
nim telefonumu, bana verilen kriptolu telefonu, bu telefonu
verenler dinliyorsa, bunlara ben farklı bir yaklaşım, bir defa
asla gösteremem. Bizim nasıl sırtımızın hançerlendiğimizin
en büyük delili maalesef TÜBİTAK'taki işte bu tiplerdir. İnsanı
karşıdan vurdukları zaman, 'Erkekçe vurdu' dersin ama ar-
kadan vurdukları zaman bu kalleşçe, alçakça vuruştur. Bunu
görmemiz lazım" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "TÜBİTAK içine sızmış hainler, maalesef yar-
gı içine sızmış haşhaşiler tarafından korunuyordu. Hamdol-
sun şimdi TÜBİTAK bunlardan arındırılıyor. Tam temizlendi
demiyorum. Tam temizlendiğinin veya temizleneceğinin
umudu içindeyim" dedi.
Kendi Uydusunu Yapabilen Türkiye
TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ensar Gül, imza töreni önce-
sinde TÜRKSAT 6A hakkında brifing verdi. TÜRKSAT 6A uydu-
sunun maliyetinin yaklaşık 550 milyon lira olduğunu, bunun
150 milyon lirasının TÜBİTAK tarafından, geri kalan kısmının
da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca karşıla-
nacağını söyledi. Uydunun satın alınması halinde daha ucu-
za mal olacağını ancak içinde Ar-Ge olduğu için maliyetlerin
biraz fazla olduğuna dikkati çeken Gül, "Ama sonuçta kendi
uydu platformumuzu elde etmiş olacağız ve bundan sonraki
uydularda bunu kullanacağız. Ekstra maliyetimizi de bunun
için ödüyoruz" diye konuştu.
TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatıldığında, Türkiye'nin kendi
haberleşme uydusunu yapabilen 10 ülke arasına gireceğini
vurgulayan Gül, uyduyu sadece yapmanın değil fırlatmanın
da önemli olduğunu söyledi.
Türkiye Uzay Ajansı Kuruluyor
Ensar Gül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından "Türkiye Uzay Ajansı Kanun" tasarısı hazırlandığı-
nı, bu uzay ajansının da Türkiye'nin uzay konusundaki proje-
lerini koordine edeceğini ve yöneteceğini kaydetti. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrasında TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
TÜRKSAT AŞ. Genel Müdürü Ensar Gül
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşarı Feridun Bilgin
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Başkanı Yücel Altunbaşak
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook