TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 11

11
Uydusu Projesi İmzalandı
da Çin'den uzaya gönderildiğini belirten Erdoğan, tasarımı
ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yer gözlem uydusu
olan RASAT'ın da 2011 yılında yörüngesine yerleştiğini vur-
guladı.
Startı verilen TÜRKSAT 6A uydusunun bu uydulardan çok
daha farklı ve ileri bir proje olduğuna işaret eden Erdoğan,
"İktidarımız döneminde 4 tane önemli projeyi gerçekleştir-
menin gururunu yaşıyoruz. Hem ticari hem askeri amaçlı
görevler üstlenecek olan TÜRKSAT 6A uydumuzda kullanı-
lacak alt sistemler, yer istasyonu ve yazılımlar tamamen milli
imkânlarla gerçekleştirilecek. Bu proje kapsamında geliştiri-
lecek olan alt sistemler, daha sonra üretilecek milli haberleş-
me uydularının da alt yapısını oluşturacak. Dolayısıyla proje,
sadece vereceği hizmetle değil aynı zamanda stratejik mahi-
yetiyle de bizim için son derece önemli. Bunlar, bir sıçrayışın,
bir özgüvenin alametleridir. Türkiye'nin ileride bu kendi yap-
tığı uyduları uzaya gönderebileceği gibi bu tür imkânlara
sahip olacağına da ben yürekten inanıyorum. Türkiye bugün
hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. İnşallah yakın zamanda ha-
yali dahi kurulamayanları da gerçekleştirmeyi mutlaka başa-
racaktır" diye konuştu.
"Gelecek çok daha farklı olacak"
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geliştirmenin, bilgiye
giden yolu açmanın mücadelesi içinde olduklarını aktaran
Erdoğan, "Eğitime, özellikle mesleki eğitime, bilime, araştır-
maya, Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlarla Türkiye artık çok farklı
bir kulvarda ilerlemeye başladı. TÜBİTAK'ın koordinesinde 6
ayda bir yapmakta olduğumuz, özellikle bu Bilim Teknoloji
Yüksek Kurulu toplantılarımızda bir defa uzun yıllar yapıla-
mayan, ertelenen adımları biz attık. Bütün bu çalışmaları-
mızda neredeydik, nereye geldik, nereye gideceğiz? Hep
bunları planladık ve geldiğimizde Ar-Ge çalışmalarına devle-
tin neredeyse para ayırmadığı bütçeden bir dönemi şu anda
yüzde 1'e yaklaşmış durumdayız. Aslında hedefimiz yüzde
2. Şimdi artık yüzde 2 yetmez, belki bu yüzde 3'e çıkarılması
gerekecek. Bunu başarmamız halinde, özel sektörün de Ar-
Ge yatırımlarında rol almasıyla birlikte -ki özel sektör de bu
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook