TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 25

25
T
eknolojinin takipçisi değil, yaratıcısı olmayı tercih eden
ve kuruluşundan bu yana Ar-Ge odaklı üretim yapan
Labris Networks, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme
programı olan İnovaLİG’de, “İnovasyon Sonuçları” dalında
birinci oldu. İnovasyonun şampiyonları Labris Networks,
Arçelik, İnci Akü, Vestel ve TEB, ödüllerini Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Şampiyonlar Avrupa
Birliği’nden 17 ülkenin birincileriyle IMP3rove programında
yarışacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Ekonomi Bakanlığı deste-
ğinde düzenlediği 3. Türkiye İnovasyon Haftası’nın kapanış
gününde düzenlenen İnovaLİG ödül töreninde sonuçlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ödül töre-
niyle açıklandı.
2014’ün Mart ayında başlayan İnovaLİG sürecine Türki-
ye’den 460 şirket katıldı. Avrupa Birliği standartlarında, A.T.
Kearney danışmanlık şirketinin denetiminden geçtiler. Şir-
ketlerin, inovasyon kültürü, süreçleri ve bunları sonuca yan-
sıtabilmelerinin değerlendirildiği İnovaLİG’de finale kalan
Türk mühendisliğinin gücü Labris Networks, büyük bir ba-
şarı yakalayarak “İnovasyon Sonuçları”nda birinci oldu. Lab-
ris Networks Yöneticisi Seçkin Gürler, şampiyonluk ödülünü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Labris Networks Yöneticisi Seçkin Gürler, “Sayın Cumhur-
başkanımız tarafından takdim edilen bu ödül bizi çok gurur-
landırdı. Arçelik, İnci Akü, Vestel ve TEB gibi çok seçkin bi-
rinciler arasında, özellikle inovasyon sonuçlarında şampiyon
ilan edilmek ayrıca çok sevindirici ve gayretlendirici” dedi.
Gürler devamlı şunları söyledi:
“Daha önce Deloitte EMEA Fast 500 ve Turkey Fast 50
ödülleriyle bölgenin en hızlı büyüyen teknoloji firması ol-
duğumuz ilan edilmişti. Üstelik bunu hiçbir al-sat operasyo-
nu yapmadan sadece ürettiğimizi pazarlayarak yapmıştık.
Ortak Kriterler EAL4+ sertifikasyonu ile uluslararası en üst
seviyede güvenli ürün ve üretim altyapımız tescillenmişti.
Bu ödülle pazarda bulunduğumuz nokta ve hedeflerimiz de
tescillenmiş oldu.
2002 yılında kurulduğumuzdan bu yana İnternet ağ gü-
venliği alanında Ar-Ge odaklı üretim yapıyoruz. Halen 20
ülkede 3 bin 500’den fazla kuruma hizmet veriyoruz. İnovas-
yonu bir kurum kültürü olan benimsiyoruz ve teknolojinin
takipçisi olmaktansa yaratıcısı olmayı tercih ediyoruz. Bu
başarıda payı olan tüm çalışanlarımıza, kullanıcılarımıza, iş
ortaklarımıza ve destekleri için TÜBİTAK, TTGV ve ODTÜ Tek-
nokent’e teşekkürü borç biliriz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin ilk yerli UTM ürünü
Labris Networks, internet ağ güvenliği alanında, kurulu-
şundan bu yana Ar-Ge odaklı üretimi birincil koşul olarak
belirlemiş bir Türk teknoloji şirketidir. Bilişim Güvenliği ko-
nusunda Ar-Ge ve üretim yapan şirket, 2003 yılında ”Türki-
ye’nin ilk ulusal güvenlik duvarı”nı, 2005 yılında “Türkiye’nin
ilk yerli UTM ürünü”nü geliştirdi. Ürünlerinin yaygın satışına
2005 yılında başladı. Sırasıyla Güvenlik Ağ Geçidi Yazılımları,
Güvenlik Ağ Geçidi Cihazları, Ağ Dinleme ve Loglama Cihaz-
ları, Bulut Servisleri, HARPP DDoS Mitigator – Siber Savaş
Aracı ürün ailelerinin üretimini gerçekleştirdi.
Seçkin Gürler: “Bu başarıda payı olan tüm çalışanlarımıza, kullanıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve destekleri için
TÜBİTAK, TTGV ve ODTÜ Teknokent’e teşekkürü borç biliriz”
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook