TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 20

20
Bülten
T
ürkiye'de, 2003 itibarıyla bilgi ve iletişim alanında za-
man ve verimlilik açısından önem taşıyan değişim
çalışmalarının başladığını anlatan Elvan, "Bugün biz,
Avrupa Birliği'nin e-devlet endeksinde 33 ülke arasında 6.
sırada olsak da bu bizim için kesinlikle yeterli değil, daha üst
sıralarda olmak zorundayız. Son 12 yılda yıllık ortalama yüz-
de 10'un üzerinde büyüyen bilgi ve iletişim sektörü var. Bu
yıl yüzde 12'lik bir büyüme bekliyoruz" diye konuştu.
Son 1 yılda e-devlet abone sayısında yüzde 25'lik artışın
olduğunu ifade eden Elvan, bugün birçok belgenin e-dev-
let üzerinden alındığını bildirdi. Vatandaşların kurum kurum
dolaşmak yerine iş ya da sorunlarını e-devlet üzerinden
çözmeleri gerektiğini dile getiren Elvan, "Şu anki sistemde,
adli sicil belgesi, nüfus kaydıyla ilgili belgelerinizi alabiliyor-
sunuz ama o belgeleri bakanlık bakanlık dolaştırıyorsunuz.
Böyle bir sistem olmaz” dedi.
KamuNet sistemiyle ilgili çalışmalara başladıklarını belirten
Elvan, tek bir bağlantıyla kamu kurum ve kuruluşlarını birbiri-
ne güvenli şekilde entegre etmek istediklerini kaydetti.
"Hedefimiz tüm ülkeyi dönüştürmek"
TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak da e-devlet uygulamala-
rında Güney Kore'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, e-devlet
ile sadece devletin iş yapma biçimini değil tüm ülkeyi dönüş-
türmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Söz konusu uygulamanın en büyük yararlarından birinin
"sistem getirmek" olduğunu vurgulayan Altunbaşak, "e-dev-
letin sonunda kamu yönetimi açısından ciddi anlamda sıçra-
ma gerçekleştireceğiz. Bu işin yüzde 20'si teknik, yüzde 80'i ise
bürokratik süreçlerdir. Kurum içi dönüşümde, kurumdaki tüm
süreçlerin sanal ortama taşınması gerekiyor. Eğer elinizi kale-
me dokunuyorsanız, imza atıyorsanız e-devlet tam anlamıyla
gerçekleşmemiş demektir" şeklinde konuştu.
2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Tanıtım Programı'nda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Lütfi Elvan, dünyadaki değişim ve dönüşüm sürecinin öncülüğünü bilgi ve iletişim sektörünün yaptığını söyledi.
e-devlet
Uygulaması Genişliyor
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook