TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 21

21
T
ürkiye'nin ilk çip fabrikası "AB-MikroNano" şirketinin
temeli Bilkent yerleşkesinde yer alan Bilkent Cyberpark
Teknokent bölgesinde düzenlenen törenle atıldı. ASEL-
SAN ve Bilkent Üniversitesi'nin ortaklığında kurulan fabrika-
da savunma, uzay, haberleşme ve enerji sektörleri için tek-
nolojileri geliştirilecek.
Törene, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Savunma Sa-
nayii Müsteşarı İsmail Demir, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yü-
cel Altunbaşak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan
Canpolat, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Ata-
lar ve davetliler katıldı.
Bakan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, temel atma tö-
reninde bulunmaktan memnun olduğunu belirterek, "Çün-
kü Türkiye'nin elini kolunu bağlayan iplerden birini daha
kesiyoruz. Türkiye düne göre bir adım daha özgür, bir adım
daha güçlü, bir adım daha kendine güven sahip olacak" ifa-
desini kullandı.
Bakan Yılmaz, 10 milyon ton patates üretileceğine 1 kilog-
ram çipin ihraç ediliğinde çok daha karlı duruma geçildiğini
vurguladı. Türkiye'nin mutlaka yüksek katma değerli ürünle-
ri üretip ihraç etmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, Türki-
Türkiye'nin
İlk Çip Fabrikasının Temeli Atıldı
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, fabrikanın kurulmasına katkıda bulunan TÜBİTAK’a,
Bilkent Üniversitesi'ne, ASELSAN'a ve SSM'ye teşekkür etti.
ye'nin ihracatının 150 milyar doların üzerinde olduğunu an-
cak ortalama ihracat değerinin 1,5 dolarda kaldığını söyledi.
Dünya ekonomisi içerisinde en büyük 10 ekonominin ih-
racat rakamlarının en küçüğünün 500 milyar olduğunu an-
latan Yılmaz, Türkiye'nin de bu rakama ulaştığında 2023'te
dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olacağını söyledi.
AB-MikroNano 30 milyon dolar sermayeyle kuruldu
Fabrika, radar gibi çok yüksek hızlarda işlem gücü gerek-
tiren çipleri üretmeye imkan sağlayacak nanotransistörleri
üretme yeteneğine sahip olacak. Bu ürünlerin yüksek hızlar-
da ve yüksek güçlerde çalışabildikleri gö-
rüldü. ASELSAN çiplerin cihazlarda saha
testlerini gerçekleştirdi ve ortak üretim
kararı alındı. Üretilecek çipler, ASEL-
SAN’ın iki yıl içinde üretme-
yi planladığı, çok
amaçlı faz dizili ra-
dar, atış kontrol radarı, elek-
tronik harp cihazlarında da
yerini alacak.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook