TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 12

12
Bülten
alanda artık rol almaya başladı- inanıyorum ki gelecek Tür-
kiye’miz için, milletimiz için çok daha farklı olacaktır. Savun-
ma sanayi projeleri başta olmak üzere pek çok konuyu şahsi
himayemize alarak, süratle mesafe kat edilmesini sağladık”
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji
alanında çok önemli bir mesafe kat ettiğini vurgulayarak,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Şöyle bir geriye dönüp baktığımız-
da başladığımız yerle geldiğimiz nokta arasında gerçekten
çok önemli bir fark olduğunu görüyoruz. Mesela 2002 yılın-
da ülkemizde, belki garibinize gidecek, sadece 2 tane tek-
nopark vardı. Bugün, 41'i faal, 59 teknoparkımız bulunuyor.
Bu nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımdan çok
önemli. Bu teknoparklarda, 3 bin firmamız, 30 bin persone-
liyle araştırıyor, üretiyor ve yılda 1 milyar 700 milyon dolar
ihracat yapıyor. Hemen yakınımızda kurmakta olduğumuz
bilişim vadisi, Türkiye'de yeni bir safhanın da inşallah başla-
ması anlamına geliyor. Bu da çok önemli. Gerçekten çok bü-
yük bir gurur tablosunu, dünyada parmakla gösterilecek bir
bilişimvadisini, Türkiye'de işte burada kazandırıyoruz. Marka
ve patent başvurularındaki muazzam artışlar, ülkemizin bu
konuda doğru bir istikamette ilerlediğine işaret ediyor. TÜ-
BİTAK'ı asli işlevine, yani bilim ve teknoloji alanında yenilikçi
ve yönlendirici bir kurum haline inşallah dönüştürüyoruz."
TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren enstitüler ve araş-
tırma merkezlerinin takdire şayan başarılar ortaya koyarak
kendilerini gururlandırdığını aktaran Erdoğan, özel sektörün
de bu konuda önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti.
Özel Sektör Ar-Ge Çalışmalarına Destek
Geçen 12 yılda sadece TÜBİTAK aracılığıyla, özel sektörün
araştırma geliştirme faaliyetlerine verdikleri desteğin 4,5
milyar lirayı bulduğunun altını çizen Erdoğan, "Burada bir
hususun özellikle üzerinde durmak isterim. 12 yıl boyunca
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook