TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 16

16
Bülten
Prof. Altunbaşak, TASSA’nın Yıllık
Konferansı’na Katıldı
TASSA’nın iki gün süren 6. yıllık konferansı, ABD'nin baş-
kenti Washington'da gerçekleştirildi. Maryland Üniversitesi
Robert H. Smith İş Okulu'nda "Türkiye ile ABD arasında sür-
dürülebilir bilim köprüsü inşa etmek" vizyonuyla düzen-
lenen konferansın temasını "Küresel Fırsatlar" oluşturdu.
Konferansa, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve
Türkiye'deki birçok üniversitenin rektörü ile ABD ve Türki-
ye'den 300 civarında bilim insanı katıldı.
Prof. Altunbaşak, program kapsamında düzenlenen “Genç
Araştırmacılar Ödül Programı”nda, TASSA Komitesi tarafın-
dan seçilen ABD’deki 8 Türk araştırmacıya ödüllerini takdim
etti.Törende bir konuşma yapan Prof. Altunbaşak, ABD’deki
Türk bilim diasporasının önemine vurgu yaptı. ABD’de bu-
lunan genç bilim insanlarının gerek dünyaya gerekse Türki-
ye’ye katkılar sağladığını söyleyen Altunbaşak, “ABD’de çok
sayıda Türk bilim insanı bulunuyor. Bugün burada bazı genç
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Türk-Amerikan Bilim İnsanları ve
Akademisyenleri Derneği'nin (TASSA) yıllık konferansına katıldı.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...48
Powered by FlippingBook