TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 13

13
T
ürkiye'de 1960'lı yıllarda "Devrim" adında yerli bir oto-
mobilin üretildiğini hatırlatan Bakan Işık, dönemin si-
yasilerinin bu üretimi desteklemediklerini belirtti. Işık,
"Şimdi düşünün, Türkiye Devrim otomobilini yaptığı zaman
Güney Kore, açlıkla savaşıyordu. Otomobilde böyle bir acı
tecrübemiz var" diye konuştu. Dönemin iktidarı tarafından
"Devrim"in milli bir projeye dönüştürülmesi durumunda,
Türkiye'nin günümüzde önemli otomobil üreticilerinden
biri haline gelmiş olacağını dile getiren Işık, aynı tabloyla
uçak üretiminde de karşılaşıldığını ifade etti.
Bu hataların tekrar yapılmaması gerektiğini ve bunun için
de çok dikkatli bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Işık, şunla-
rı kaydetti: "Şu anda dünyada 3 üretim gerçekleşiyor. Biri iç-
ten yanmalı, konvansiyonel dediğimiz araçlar, diğeri Hybrid,
bir diğeri de elektrikli veya hidrojenli araçlar. İçten yanmalı
motorlarda dünyada artık bir kapasite sorunu oluşmaya
başladı. Orada rekabet etmek çok kolay değil. Bunu biliyo-
ruz, farkındayız ve çok dikkatli davranıyoruz. Yani dünyanın
gidişinin tersine bir adım atmak istemeyiz. Bizim üzerinde
yoğunlaştığımız, somut adım attığımız elektrikli otomobil-
ler."
100 milyon liraya kadar destek
Bu konuyla ilgili TÜBİTAK'ın bir çağrıya çıktığını ve bu çağ-
rının ilk aşamasının geçildiğini hatırlatan Işık, ikinci aşamaya
geçen ve başvurusunu yapan firmalar arasında da değerlen-
dirmelerin yapıldığını bildirdi. Bakan Fikri Işık, elektrikli araç
üretimi noktasında artık son aşamaya gelindiğini belirterek,
"Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye, aradığı baba-
yiğidi buldu. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuna du-
yurmayı düşünüyoruz. Yerli aracımızı üretecek firmaya 100
milyon liraya kadar destek vereceğiz" dedi.
"Türkiye'nin yerli araçta yoğunlaşması gereken
asıl alan hybrid"
Türkiye'nin yerli araç markası oluşturma hususunda yo-
ğunlaşması gerektiği alanın Hybrid olması gerektiğini dile
getiren Işık, bu alanda da çalışmalarını sürdürdüklerini söy-
ledi. Işık, "Yani elektrikli araç konusunda somut adımlar atıldı
ama Hybrid araçlar konusunda çok dikkatli bir çalışma yürü-
tüyoruz. Bu konuda da ne yapacağımızı seçimlerin ardından
yoğun bir şekilde gündemimize alacağız" diye konuştu.
İlk aşamayı 10 proje geçmişti
TÜBİTAK, geçen yılın Temmuz ayında yaptığı açıklamada
yüzde 100 Ar-Ge desteği verilecek yerli elektrikli araç üre-
timi çağrısına 20 proje başvurusu yapıldığını ve bunlardan
10'unun ilk aşamayı geçtiğini duyurmuştu. "Elektrikli Araç
Teknolojilerinin Geliştirilmesi" başlıklı çağrıya 20 proje baş-
vurusu gelmiş ve başvurular üniversite, kamu ve özel sek-
tör kuruluşlarının oluşturduğu Proje Yürütücüsü Kuruluşları
(PYK) ile Elektrikli Araç Üretici Kuruluşlarının (AÜK) oluştur-
duğu konsorsiyumlar tarafından yapılmıştı.
Projelerin 12'si otomobil için
Üretilecek elektrikli aracın segmenti yurt içi ve yurt dışı
pazar imkanları ve rekabet şartlarına göre üretici kuruluşlar
tarafından belirlenmişti. Tamamı yerli firmalar tarafından ya-
pılan başvurular arasında 12 otomobil, 3 hafif ticari araç, 2
otobüs projesi yer almış, 3 projede ise segment belirtilme-
mişti. Sonuç olarak TÜBİTAK'a yapılan 20 proje başvurusu
mali ve teknik olarak değerlendirilmiş, yapılan değerlen-
dirme sonunda 10 proje elenirken, kalan 10 proje "Elektrikli
Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi" çağrısının ikinci aşaması-
na başvurmaya hak kazanmıştı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...48
Powered by FlippingBook