TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 12

12
Bülten
Yerli Elektrikli Araca
100 Milyon Liraya
Kadar Destek
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, elektrikli araç üretimi
konusunda desteklenecek
firmayı önümüzdeki günlerde
kamuoyuna duyurmayı
düşündüklerini açık-
ladı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...48
Powered by FlippingBook