TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 17

17
bilim insanlarına ödüller verdik. Bu yeteneklerin gelecekte
Türk toplumuna Nobel Barış Ödülü kazandıracağını ümit
ediyorum. Bu, 10 yıl önce hayalden daha öteydi. Ümit edi-
yorduk ama gerçek olabileceğine pek inanmıyorduk. Ama
bugün bazı bilim insanlarımızın ABD'de en iyiler arasında ol-
duğunu görebiliyoruz. Bu nedenle bu genç beyinlerin Türk
toplumuna gelecekte çok güzel haberler ileteceklerine ina-
nıyoruz" dedi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak, programın ikinci gü-
nünde “ABD - Türkiye Bilim ve Teknoloji Anlaşması” çerçeve-
sinde düzenlenen panelde bir sunum yaptı. Başkan Altun-
başak, 2010 yılında imzalanan ABD - Türkiye aksiyon planı
ve bu planda yer alan çalışmalara ilişkin bilgiler verirken, TÜ-
BİTAK’ın son 3 yılda oluşturduğu ARDEB, TEYDEB ve BİDEB
programlarına ilişkin açıklamalar da yaptı. TASSA’nın düzen-
lediği programa TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak ile birlikte
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Alper Kutay, Bilim ve Tekno-
loji Politikalar Dairesi Başkanı Yasemin Aslan ve Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanı Doç. Dr. Muharrem Dilbirliği de katıldı.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...48
Powered by FlippingBook