TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 11

11
TUG ile işbirliğindeki kurumlar
Ülkemizdeki
15
üniversite; Adıyaman, Akdeniz, Ankara,
Atatürk, Boğaziçi, ÇOMÜ, Çukurova, Ege, Erciyes, Korkut Ata,
ODTÜ, İstanbul, Sabancı, Süleyman Demirel, Yıldız Teknik,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve TÜBİTAK UZAY dışında
uluslararası kurumlar olarak Kazan Federal Üniversitesi, Rus-
ya Bilimler Akademisi, Michigan Devlet Üniversitesi (ABD),
Okayama Astrofizik Gözlemevi (Japonya), Avrupa Uzay Ajan-
sı ve Max Planck Enstitüsü (Almanya), ile işbirliği yapılıyor ve
gözlemsel projeler destekleniyor.
TUG Personel Durumu
TUG; 1 profesör ve 2 doçent olmak üzere 5 doktoralı ça-
lışan, 7 lisans ve lisansüstü uzman gözlem sorumlusu, 4 li-
sansüstü eğitim alan mühendis ve fizikçi (optik), 7 teknisyen
ve tekniker ve 15 idari personel ile kesintisiz 7/24 hizmet
veriyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...48
Powered by FlippingBook