TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 7

7
TUG teleskopları
TUG’un Bakırlıtepe yerleşkesinde, ayna büyüklükleri sıra-
sıyla 150, 100, 60 ve 45 cm olan otomatik ve robotik özellik-
li teleskoplar (RTT150, T100, T60 ve ROTSEIII-d) aktif olarak
çalışıyor. RTT150 teleskobu Rusya, ROTSEIII-d teleskobu da
ABD ile ortak kullanılıyor. Bunların dışında yazılım ve dona-
nımlarının büyük kısmı TUG'da geliştirilen robotik çalışacak
RT40 ve TUY40 teleskoplarının da bu yıl içerisinde hizmete
girmesi bekleniyor.
2,5 metre ayna çaplı teleskop
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları gereği uzay araş-
tırmalarının ülkemiz için temel öncelikli alanlardan birisi ol-
ması nedeniyle güncel bilimsel araştırmaların yapılabilmesi
için daha büyük çaplı teleskoplara duyulan ihtiyaç giderek
artıyor. Bu kapsamda, gözlemevinde 2,5 metre ayna çaplı
bir teleskopun hizmete sokulması amaçlanıyor. Ayrıca, ta-
mamen yerli kaynaklarla ilk Türk teleskobunun üretiminin
gerçekleştirilmesi de hedefleniyor. Bu amaçla, ayna çapı 152
cm olan bir teleskop üretimi projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığına sunuldu.
İlk yerli robotik teleskop yazılımı gerçekleştirildi
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, ilk yerli robotik teleskobun
(TUY-40) yazılımını ve testlerini başarıyla tamamladı. Astro-
nomik gözlemlerin, gözlem sorumlusuna ihtiyaç duymadan
yapılmasına olanak sağlayan robotik teleskopların ilk yerli
yazılımı TUG tarafından gerçekleştirildi ve mühendislik test-
leri de başarıyla tamamlandı. Teleskop Uzmanı Yetiştirme
Projesi mühendislerinin başarısını temsilen “TUY-40” adı ve-
rilen robotik teleskobun, Meade LX 200, 40 cm optik tüp ve
mekanik kurgu üzerinde tüm elektronik ve yazılım bileşen-
leri, TUG olanaklarıyla tasarlandı.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...48
Powered by FlippingBook