TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 9

9
2013 yılında 16.sı yapılan ve ortalama 750 gökyüzü me-
raklısının katıldığı Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, TUG tara-
fından düzenli bir şekilde sürdürülüyor. Bu yılın gözlem şen-
liği, 31 Temmuz – 03 Ağustos 2014 tarihleri arasında, Antalya
Saklıkent'te düzenlenecek.
TUG gözlem, veri indirgemesi, astrometri gibi konularda
yaz okulları, seminerler ve çalıştaylar düzenliyor. Astronomi
ve uzay bilimleri alanındaki toplantıları destekliyor. Astrono-
mi, astrofizik ve uzay bilimlerinden dersler alan başarılı üni-
versite öğrencileri, yaz döneminde bir hafta süre ile gözle-
mevinde konuk ediliyor. Üniversite öğrencilerine staj yapma
imkanı sunuluyor. BİTOM adlı TUG Bilim ve Toplum Merke-
zi'ndeki teleskoplar ve astronomi konulu görsel malzeme-
lerle halka ve öğrencilere güneş ve gece gökyüzü gözlem-
leri yaptırılıyor. Ayrıca çeşitli eğitim kurumlarının astronomi
etkinliklerine de destek veriliyor.
Her yıl gözlem şenliği düzenleniyor
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48
Powered by FlippingBook