TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 10

10
Bülten
Tillo’daki ‘ışık hadisesi’ni 50 yıl sonra TUG çalıştırdı
Siirt’in Tillo ilçesinde Erzurumlu İbrahimHakkı Hz. tara-
fından kurulan ve Tillo üzerine Güneş doğmadan Tillo
halkına Güneş ışığını gösteren meşhur “Işık Hadisesi”
düzeneğinin 50 yıl sonra tekrar çalıştırılması TUG tara-
fından sağlandı.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...48
Powered by FlippingBook