34
TÜBİTAK UZAY Aritec
Fuarı’na Katıldı
TÜBİTAK UZAY Frankfurt Main Fuar Merkezi’nde düzenlenen Airtec Fuarı’na katıldı. Fuarda RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydusu
tanıtılırken, uydu alt sistemleri hakkında bilgi verildi. Fuar boyunca ziyaretçi ve firma yetkilileri ile iş birliği görüşmeleri
yapıldı. Fuarı ziyaret eden Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, TÜBİTAK UZAY çalışmaları hakkında bilgi aldı.
TÜBİTAK UZAY’ın 2013-2017 Stratejik Yönetim Planı’na hazırlık yapmak ve enstitü çalışanlarının kaynaşmasını sağlamak
üzere Kapadokya’da Strateji Geliştirme Platformu (SGP 2012) düzenlendi. Çalışma kapsamındaki 8 farklı beyin fırtınası
oturumu ile enstitünün vizyonu ve misyonu gözden geçirildi. Çevre analizi gerçekleştirildi ve stratejik amaçlar
belirlendi. SGP 2012, TÜBİTAK UZAY’ın vizyonunu destekleyecek büyük ve iddialı projelerin tanımlanmasına yönelik
gerçekleştirilen toplantı ile tamamlandı.
Strateji Geliştirme Platformu Düzenlendi
Genelkurmay Müşterek Elektronik Harp Destek Komutanlığı ve TSK İstihbarat Okulu kursiyerleri TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret
etti. Ziyarette TÜBİTAK UZAY’ın uzay alanında yaptığı projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin
ardından kursiyerler laboratuvarları gezerek, çalışmaları yerinde gördüler.
TSK Kursiyerlerinden TÜBİTAK UZAY’a Ziyaret
Okullardan gelen talepler doğrultusunda düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Yalova Anadolu Lisesi
öğrencileri TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere TÜBİTAK UZAY’da gerçekleşen çalışmalar, uydular
ve RASAT hakkında bilgi verildi.
Lise Öğrencileri TÜBİTAK UZAY’ı Tanıdı
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...52