BILAT USA 2.0
Projesi Başlangıç
Toplantısı
Gerçekleşti
AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen BILAT USA 2.0 Projesi başlangıç
toplantısı, TÜBİTAK ve diğer ortakların katılımıyla ABD/Washington DC’de
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK’ın yürütücü ortakları arasında yer aldığı AB 7. Çerçeve Programı Uluslararası İşbirliği alanı kapsamında
desteklenen ve ABD ile Avrupa arasında ikili bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirmeyi ve artırmayı hedefleyen
BILAT USA 2.0 projesinin başlangıç toplantısı düzenlendi. Projenin koordinatörlüğünü Almanya Havacılık ve Uzay
Ajansı (DLR) üstleniyor. Projede TÜBİTAK’ın yanı sıra ABD, Avusturya, Lüksemburg, Almanya, Norveç, Polonya, İspanya
ve Finlandiya’dan toplamda 14 ortak yer alıyor. TÜBİTAK, proje kapsamında araştırma ve yenilikçilik işbirliğinde karşılıklı
farkındalığı artırmayı hedefleyen 2. İş Paketi’nin liderliğini üstleniyor.
TÜBİTAK ve DLR (Almanya)
eğitimcileri tarafından
Kırgızistan’ın başkenti
Bişkek’te Kırgız, Türkmen ve
Tacik 7.ÇP Ulusal İrtibat
Noktalarına eğitim semineri
düzenlendi.
Avrupa Birliği ile Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri arasında bilim
ve teknoloji işbirliğini artırmayı amaçlayan Inco-Net CA/SC projesi
kapsamında, Bişkek’te TÜBİTAK ve DLR (Almanya) eğitimcileri
tarafından, Kırgız, Türkmen ve Tacik 7. ÇP Ulusal İrtibat Noktalarına
(UİN) eğitim verildi. Eğitimde, 7.ÇP hakkında genel bilgi, 7. ÇP
projelerine ortak olma metodları, üçüncü ülkelerin 7. ÇP’ye katılımı,
UİN’in görevleri, Türkiye’deki UİN sistemi, Kırgızistan, Türkmenistan ve
Tacikistan’dan başarı hikayeleri ile 7. ÇP Yasal ve Finansal Konular
hakkında sunum yapıldı. Etkinliğe Kırgızistan, Türkmenistan ve
Tacikistan’dan 35 UİN ile diğer temsilciler katıldı.
Kırgızistan’da
Eğitim Semineri
Düzenlendi
36
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...52