Üst Düzey
Önceliklendirme
Grupları:
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
Havza Koruma Eylem
Planı kapsamında 16 ilde
toplantı yapıldı
Havzalar
Koruma
Altında
Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması
Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM
Çevre Enstitüsü arasında 7 Aralık 2011’de
imzalanmıştı. Bu doğrultuda Türkiye 25
hidrolojik havza bölgesine ayrıldı.
Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması
çalışmaları, AB adaylık sürecinde büyük önem
taşıyan Su Çerçeve Direktifi’nin gereği olarak
hazırlanacak olan “Nehir Havzası Yönetim
Planı” için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.
Bu çalışmalar,
Türkiye’nin AB üyelik
müzakerelerinde Çevre Faslını açmasına da
önemli katkı sağlıyor.
37
Sektördeki
şemsiye kuruluşların ve
STK’ların üst düzey yöneticileri, sektöre
yönelik somut
çalışmaları
olan
akademisyenler ve söz konusu alanın ana
araştırma alanları arasındaki denge
gözetilerek belirlenen sanayi üst düzey
yöneticilerinden oluşmaktadır. Ayrıca her
iki toplantıda da ilgili Bakanlıklardan üst
düzeyde katılım sağlandı.
Havza Koruma Eylem Planlarının
Hazırlanması Projesi kapsamında
gerçekleşen toplantılara ilgili tüm
paydaşlar katılıyor.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...56