Türkiye Kore Kömür
Teknolojileri Çalıştayı
Marmara Araştırma
Merkezi’nde (MAM) yapıldı.
Kömür
Teknolojileri
Çalıştayı Yapıldı
TÜBİTAK bünyesinde güdümlü çağrıya çıkılacak alt teknoloji
konularının belirlenmesi amacıyla, Bilgi ve İletişimTeknolojileri ile
Makine İmalat alanlarında "Üst Düzey Önceliklendirme Grubu
Toplantıları” TÜBİTAK Başkanlık binasında yapıldı.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu
Toplantısı'na kamudan 24, özel sektörden 12, üniversiteden 5 ve
ilgili STK'lardan 5 temsilci katılırken; Makine İmalat Üst Düzey
ÖnceliklendirmeGrubuToplantısı'na kamudan 16, özel sektörden
8, üniversiteden 5 ve ilgili STK’lardan 6 temsilci katılım sağladı.
Çalıştay, MAM ile Güney Kore Enerji Araştırmaları Enstitüsü (KIER)
tarafından, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Güney Kore’de
yerleşik SK Innovation Ltd. (SKI) firmasının desteğiyle düzenlendi.
Çalıştaya SKI, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Elektrik Üretim
A.Ş. (EÜAŞ), TKİ ve Hacettepe Üniversitesi temsilcileri de katıldı.
Çalıştay kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
BORENMüdürü Dr. Şükrü Öztürk ile KIER Başkanı Dr. JoohoWhang bir
görüşme gerçekleştirdi. Çalıştayda TÜBİTAK ile KIER arasında kömür
teknolojileri alanında yapılacak ortak çalışmalara zemin oluşturacak
bir mutabakat imzalandı.
36
Güdümlü Çağrıya Çıkılacak
Alt Teknoloji Konuları Belirlendi !
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...56