Toplantıda projenin şu ana kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ve
sonraki 6 aylık dönem hedefleri görüşüldü. Proje toplantısı,
Avrupa’daki ve ülkemizdeki e-altyapı yatırımları, fon programları ve
mevcut politikaların tanıtılması aynı zamanda e-altyapılar alanında
Avrupa’daki kuruluşlar arasında işbirliklerinin geliştirilmesi açısından
büyük önem taşıyor.
42
e-InfraNet Projesi
Yürütme Kurulu
Toplantısı Yapıldı
e-InfraNet Projesi, e-altyapılar alanında Avrupa önceliklerini tespit etmek ve Ulusal Fon Otoriteleri arasında varolan koordinasyonu
ve işbirliğini geliştirmek için oluşturulmuş bir işbirliği ağı projesidir. Proje kapsamındaki alt alanlar, Bulut Bilişim(Cloud Computing),
Çevreci Bilişim(Green ICT) ve Açık Erişim (Openness, Open data) olarak üç ana grupta toplanmakta, proje kapsamında oluşturulan
işbirliği ağının Avrupa Araştırma Alanı’yla etkili bir şekilde entegrasyonu ve proje sürecinde elde edilen politika dokümanlarının
Avrupa Komisyonu’na girdi olarak sunulması hedefle. Söz konusu proje ile Avrupa çapında bütün bilim ve teknoloji alanlarından
bilim insanlarının işbirliği teşvik edilmektedir.
Avrupa Birliği 7.Çerçeve
Programı tarafından
desteklenen ve TÜBİTAK’ın İş
Paketi Lideri olarak yer aldığı
e-InfraNet Projesi Yürütme
Kurulu Toplantısı İstanbul’da
yapıldı.
Uluslararası Gençler Bilim ve Mühendislik Proje Yarışması 13-18
Mayıs 2012 tarihleri arasında ABD/Pittsburg’da düzenlendi. 65
ülkeden 1.549 öğrencinin katıldığı proje yarışmasına TÜBİTAK
adına Mersin Fen Lisesi öğrencileri Burcu Usta ve İrem Peker,
Ankara Fen Lisesi öğrencileri Berşan Özcan, Cüneyd Öztürk ve
Kürşat Rasim Mestav, İzmir Fen Lisesi öğrencileri Onur Can ve
Fatih EkremGülce, Ankara LeylaTurgut Lisesi öğrencisi Muzaffer
Arda Büyüksan ile Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi
Tansel Baran Yaşar katıldı. 2011 yılında düzenlenen 42. TÜBİTAK
OrtaöğretimÖğrencileri Araştırma ProjeleriYarışması’nda derece
aldıkları projeler ile INTEL-ISEF’e katılan öğrenciler iki ödül
Türk Öğrencilerin
ABD'de düzenlenen Uluslararası
Gençler Bilim ve Mühendislik Proje
Yarışması'na (INTEL-ISEF) 6 proje ile
katılan Türk öğrenciler 3.'lük ve özel
ödül kazandı.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...56