Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
Lens
47
Günümüzde yeni ve üstün özellikli malzemelere olan ihtiyaç ve buna cevap verebilecek
malzeme arayışları yoğun bir biçimde devam ediyor. Bu alanda yapılan araştırma ve
geliştirme çalışmalarının önemli bölümünü 3E (Enerji, Ekonomi ve Ekoloji) olarak bilinen
insana faydalı, çevre dostu ve az enerji kullanımı gerektiren çalışmalar oluşturuyor.
Katarakt, insan gözünde bulunan doğal Göz İçi Lensi’nin (GİL) saydamlığını
kaybetmesidir.Yaşa ve diğer nedenlere (yeni doğan bebeklerde çeşitli metabolizma
hastalıkları, göze gelen darbeler, diyabet hastalarında, göz içi iltihapları sonrasında,
uzun süreli kortizon kullanımı sonrasında, vb.) bağlı olarak ortaya çıkar. İlaç veya
gözlükle tedavisi mümkün değildir ve tek tedavi yöntemi ameliyattır.
Katarakt Hastalığı Nedir?
1970'lerde ortaya çıkan enerji ve çevre sorunlarına çözümbulmak amacı
ile değişik sektörlerde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları yeni
tekniklerin doğmasına yol açtı. Bu tekniklerden biri olan UV (ultraviyole)
ve EB (elektron demeti) ışınları ile sertleşebilen malzemeler, pek çok
alanda yaygın olarak kullanılıyor. İlk olarak, 1960'larda Batı Almanya'da
mobilya kaplama endüstrisinde kullanılmaya başlandı. UV-ışınları ile
sertleşebilen malzemeler, formülasyonlarında çözücü ve inceltici gibi
organik uçucu bileşiklerin olmaması nedeni ile kurutma tünelleri gibi
pahalı yatırımlara gerek yoktur. Buna bağlı olarak, klasik kaplama
yöntemleri ile karşılaştırıldığında gerek ön yatırım gerekse uygulaması
daha düşük maliyet ile gerçekleşiyor. Üzerinde önemle durulması
gerekendiğer bir konu ise; organik uçucularınnedenolduğu çevre kirliliği
ve sağlık sorunlarınınenaza indirgenmiş oluşu "çevreyeuyumlualternatif
teknolojiler" arasında yer alması. UV-ışınları ile sertleşebilen bir
formülasyonda oligomer, reaktif inceltici ve fotobaşlatıcı olmak üzere en
az üç bileşenbulunuyor.TÜBİTAKMAMKimya Enstitüsü (KE) AnadoluTıp
A.Ş.nin desteği ile katarakt hastalığı nedeniyle hem uzak hem de yakın
görüşü azalan hastaların ameliyat ile şeffaflığını kaybetmiş olan doğal
göz içi lensinin yerine yerleştirilebilen sentetik bir lens geliştirildi.
Çalışmaları 2 yıl süren lens, UV-ışınları ile sertleşebilen polimerizasyon
yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56