Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren program ile belirlenen öncelikli
alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir
ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün
kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü
nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
konularında yapılacak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
1511 ile sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin
artırılmasında,
mevcut yeteneklerin farklı
alanlarda da
değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme
kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedefleniyor.
33
Çağrı başlıkları ve ön başvuru son tarihleri şöyle:
1 - Güneş Enerjisi
2 - Enerji Depolanması
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı
Ön Başvuru
Son Tarihi
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı
Ön Başvuru
Son Tarihi
1511-ENERJI-2012-GE-01
Güneş enerjisinin elektriksel ve/veya ısıl dönüşümünü
sağlayan sistemlerin entegrasyonu ve yapısal
mekanik/elektronik sistemlerinin geliştirilmesi
30/06/2012
1511-ENERJI-2012-GE-02
Güneş enerjisinin elektrik ve/veya ısıl dönüşümünde
verimliliği artırıcı yüzeylerin geliştirilmesi
30/06/2012
1511-ENERJI-2012-ED-01
Taşınabilir yeni nesil piller ve pil malzemelerinin geliştirilmesi
30/06/2012
1511-ENERJI-2012-ED-02
Minimum 100Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip şebeke desteği
için düşük maliyetli piller ve pil malzemelerinin geliştirilmesi
30/06/2012
1511-ENERJI-2012-ED-03
Pil/batarya kontrol yönetim sistemleri ve entegrasyonu
30/06/2012
3. Kömür ve Kömür Teknolojileri
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı
Ön Başvuru
Son Tarihi
1511-ENERJI-2012-KKT-01
Kömüre dayalı termik santraller için yardımcı eleman ve
alt sistemlerin geliştirilmesi
31/08/2012
1511-ENERJI-2012-KKT-02
Kömür hazırlama ve iyileştirme sistemlerinin geliştirilmesi
31/08/2012
1511-ENERJI-2012-KKT-03
Kömür gazlaştırma sistemlerinin geliştirilmesi
31/08/2012
TÜBİTAK’tan İşletmelere Mektup Var
Ar-Ge projelerine hibe desteği verecek olan TÜBİTAK, yeni destek programını ülkemizdeki tüm
işletmelere duyurmak için çalışma başlattı. Ar-Ge mühendisi çalıştıran 25 bin işletmeye destek
programını tanıtan mektup gönderecek.
TÜBİTAK’ın özel sektöre yönelik
1511 kodlu yeni destek
programı kapsamında enerji
depolanması, güneş enerjisi ile
kömür ve kömür teknolojileri
konularında çağrılara çıkıldı.
Çağrıya son başvuru tarihi enerji
depolanması ve güneş enerjisi
için 30 Haziran 2012, kömür ve
kömür teknolojileri için ise 31
Ağustos 2012 olarak açıklandı.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...56