“Türkiye Kıyılarında Kentsel
Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta
ve Hassas Alanların Yeniden
Tanımlanması, Atık Özümseme
Kapasitelerinin İzleme
Modelleme Yöntemleriyle
Belirlenmesi ve Sürdürülebilir
Kentsel Atıksu Yatırım
Planlarının Geliştirilmesi
(SINHA)” projesi 3 yıllık
çalışmanın ardından
tamamlandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) TARAL 1007 Programı
çerçevesinde desteklenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün müşterisi olduğu, TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM) Çevre Enstitüsü (ÇE), ODTÜ Deniz Bilimleri
Enstitüsü (ODTÜ DBE) ve DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü
(DEÜ DBTE) ortakları arasında olduğu proje 1 Mart 2008’de
imzalanarak başlanmıştı. SINHA 3 yıllık bir proje olarak gerçekleştirildi.
SINHA Projesinin kapanış toplantısı TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu’nda
gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Kıvanç
Dinçer, ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversite ve sivil toplum
kuruluşlarından yetkililer katıldı. Toplantının ilk oturumunda
paydaşlar projede gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar
konusunda bilgilendirildi. İkinci oturumda ise Akdeniz-Ege ve
Marmara-Karadeniz kıyılarının ayrı ayrı ele alındığı paralel oturumlar
düzenlendi. Paralel oturumlarda, ilgili kıyılarda bulunan sıcak nokta ve
hassas alanlar konusunda bilgilendirme yapılması, farklı nüfus
aralıklarına göre önerilen arıtma proseslerinin tanıtılması, mevcut
kentsel
atıksu arıtım
problemlerinin,
çözüm
önerilerinin ele alınması ve bu
kıyılar için önerilen kentsel atıksu
arıtım yatırım planlarının
aktarılması sağlandı.
Ayrıca
katılımcılara proje kapsamında
düzenlenen “Kentsel Atıksu
Arıtımı Teknik Kılavuzu” ve
“SINHA Projesi Tanıtım Broşürü”
dağıtıldı.
SINHA Projesi Kapanış
Toplantısı Yapıldı
41
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...56