Kamuda stratejik planlama, stratejik planlamanın önemi, stratejik planlamada Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik
ve Sektörel Çevre Analizi (PESTS) ve Güçlü Alanlar, Zayıf Alanlar, Fırsatlar ve Tehditler Analizinin (GZFT) kullanımı ve
bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar konusunda bilgi vermek amacıyla, TÜBİTAK UZAY Enstitüsü’nde‘TÜBİTAK
2013-2017 Stratejik Planlama Hazırlık Toplantısı’ gerçekleştirildi.
Sunumunu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji veYenilik Politikaları Daire
Başkan Vekili Hüseyin Güler’in yaptığı toplantıya, merkez ve
enstitü müdür yardımcıları ile TÜBİTAK Başkanlık yöneticileri
katıldı. TÜBİTAK PESTS Analizi ve GZFT Analizi için hazırlanan
taslaklar puanlanarak ve bu puanlamalar üzerinden
gerçekleştirilen tartışmalar ışığında analizlerin nihai çıktıları
elde edildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı uzman
yardımcılarına TÜBİTAK UZAY
Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü’nde ‘TÜBİTAK Tanıtım
Toplantısı’ düzenlendi.
Uzman
Yardımcılarına
TÜBİTAK Tanıtıldı
Toplantıda, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
tarafından TÜBİTAK ve faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, TÜBİTAK
UZAY Enstitüsü’nde gerçekleştirilen çalışmaları anlatan sunum yapıldı.
Toplantı Temiz Oda, Yer İstasyonu, Güvenilirlik Laboratuvarı, Güç
Elektroniği Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Laboratuvarları ile BALİSTİKA
Proje Laboratuvarı’nın ziyaret edilmesiyle sona erdi.
Stratejik Planlama Hazırlık
Toplantısı Yapıldı
30
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...56