Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
Kavranoğlu: “
Türk ve Avrupalı araştırmacılar
arasındaki işbirliklerini önemsiyoruz
Açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu,
bilim ve teknolojideki ilerlemenin ekonomik kalkınma kadar bireylerin refah ve mutluluğunu
sağlamada da önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ileri teknoloji
ve yüksek katma değere dayalı bir ekonominin şart olduğunu kaydeden Kavranoğlu, “Ülkemizin
araştırmacılar, özel sektör kuruluşları ve araştırma enstitüleri için cazibe merkezi olabilmesi için
Hükümet olarak mali destek sağlıyoruz. Lojistik, altyapı, mevzuata dair kolaylaştırıcı düzenlemeler
geliştiriyoruz. Etkinlikle, Türk ve Avrupalı araştırmacılar arasında kurulacak bilimsel ve teknolojik
işbirliklerini çok önemsiyoruz. İşbirlikleri kaliteli araştırmacı yetiştirilmesi, yeni pazarlara açılım, bilgi
birikimlerinin paylaşılmasına katkısı kadar ülkelerin önyargılarının yıkılması ve daha huzurlu, barış
dolu uluslararası işbirlikleri kurulmasına da katkı sağlayacak.” dedi.
Çengel: “
Türk araştırmacıların yeni ortaklıklar
kurmasını amaçlıyoruz
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yunus Çengel ise 450’ye
yakın araştırmacının katıldığı etkinlikte 800’ün üzerinde ikili görüşme yapıldığını belirtti. Etkinliğin kilit
teknolojiler olarak nitelendirilen nanoteknoloji, biyoteknoloji, üretim teknolojileri ve uzay
teknolojilerine odaklandığını ifade eden Çengel, amaçlarının Türk araştırmacıların bu alanlarda en
yüksek sayıda ortaklık kurmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik
stratejileri kapsamında Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından alınan kararlara değinen Prof. Dr.
Çengel, bu alanlardaki ulusal ilerlemenin uluslararası işbirlikleriyle desteklenmesi ve güçlendirilmesi
gerektiğini vurguladı.
Türkiye’nin hızlı dönüşümünü memnuniyetle
izliyoruz
Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Direktörü Robert-Jan Smits programda yaptığı sunumda
Türkiye’nin ekonomik ve araştırma-geliştirme alanlarındaki hızlı dönüşümünü büyük bir
memnuniyetle izlediklerini vurguladı. AB üye ülkeleri arasında Ar-Ge ve yeniliğe yatırım yapan
ülkelerin ekonomik krizden daha az etkilendiklerini ve ekonomilerinin daha hızlı düzeldiğini
vurgulayan Smits, bilim ve teknolojinin ekonomi ve kalkınmaya doğrudan etkisine işaret etti.
Türkiye’nin GSYİH’dan Ar-Ge’ye ayırdığı orandaki artışa dikkat çeken Smits, nitelikli üniversite ve özel
sektör kuruluşlarıyla Türkiye’nin Çerçeve Programlarına çok önemli katkılar sunacağını belirtti.
Yeni işbirliği kapıları açıldı
Türkiye ve Avrupa’dan 400’ün üzerinde uzman araştırmacı, akademisyen ve sanayi temsilcisinin yer
aldığı etkinlikte, katılımcılar proje önerilerini sunarak, birebir görüşmelerde karşılıklı işbirliği
olanaklarını değerlendirme fırsatı buldular. Avrupa’daki başarılı proje sahipleri ile Avrupa
Komisyonu’ndan teknoloji alanları birim başkanlarının başarılı proje yazımına dair önemli bilgiler
paylaştığı etkinlik, Avrupalı ortaklarıyla işbirliği kurmak ve 7. ÇP fırsatlarından yararlanmak isteyen ve
ilgili teknoloji alanlarında çalışan Türk araştırmacılar ve sanayiciler için önemli fırsatlar sundu.
Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için:
/
35
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...56