Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
Sanayi kuruluşlarının
araştırma ve teknoloji
geliştirme yeteneğinin,
yenilikçilik kültürünün ve
rekabet gücünün
artırılması amacıyla
uygulanmakta olan
destek programlarının
tanıtıldığı "Ar-Ge Bilgi
Günü I -Fırsatlar ve
Destekler" toplantısı
TÜBİTAK MAM’da yapıldı.
TÜBİTAK MAM tarafından her yıl belirli aralıklarla düzenlenen bilgi gününün
açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK MAM Stratejik Planlama ve İş Geliştirme
BaşkanYardımcısı Dr. Suat GENÇ’in ardından, TÜBİTAKMAM İş Geliştirme Birimi
Yöneticisi Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR TÜBİTAK MAM tanıtımını yaptı. Dr. Özdemir
TÜBİTAK MAM’ın, hedefinin Türk Sanayi’nin teknolojik gereksinimlerini
araştırmak, çözüme götürecek eşgüdümü sağlamak ve Türk Sanayi ile birlikte
uzun soluklu, katma değeri yüksek Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek olduğu
ifade etti.
Bilgi Günü’nde KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı Ömer
Pak da, KOSGEB destekleri hakkında bilgi verdi ve Türkiye’de mevcut olan
işletmelerden 3.449.795 işletmenin KOBİ olduğunu, bunun da toplam
işletmelerin %99,9’a karşılık geldiğini belirterek, KOBİ’lerin önemine değindi.
KOSGEB’in önceden de verdiği genel desteklere başvurunun artık on line
olarak yapılabildiğini
vurguladı.
KOSGEB bünyesindeki
destek
programlarından; Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programından 532.000 TL,
Endüstriyel Uygulama Destek Programından 468.000 TL, yeni Girişimci
Destek Programından 100.000 TL, KOBİ Proje Destek Programından 150.000
TL ve Genel Destek Programından 300.000 TL destek alınabileceğini belirtti.
Toplantıya sanayicilerimizden 86 kişi katıldı.
TÜBİTAK MAM,
Sanayici İle El Ele
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56