Ulusal Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Stratejisi 2011-2016
Eşgüdüm Toplantısı TÜBİTAK
UZAY Enstitüsü’nde yapıldı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
Altı yıllık dönem için, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik vizyonunu,
önceliklerini ve ana hedeflerini içeren temel strateji belgesi olan
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016
kapsamında, BTYK 22. toplantısında alınan 2010/201 no.lu karar
gereği kurumlar her yıl eylem önerilerini TÜBİTAK’a gönderiyor. Eylem
önerilerinin konsolisasyonu sonrasında eylem planı taslağı eşgüdüm
toplantısında nihai halini alıyor.
Bu yılki eşgüdüm toplantısı TÜBİTAK UZAY Enstitüsü’nde
gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurumlarından üst düzeyde ve
yoğun bir katılım sağlandı.
Ulusal Bilim,
Teknoloji ve Yenilik
Stratejisi Eşgüdüm
Toplantısı Yapıldı
Etkinlik Senegal Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Uluslararası
Ofisi (PT-DLR) işbirliğiyle düzenlendi. Toplantıda bilim ve teknoloji alanında Afrika-Avrupa işbirliğini geliştirmek için
atılması gereken adımlar ve küresel tehditlere karşı bölgesel işbirliği oluşturabilmek amacıyla uygulanması gereken
politikalar tartışıldı.
Toplantıya Afrikalı ülkelerden birçok temsilci, akademisyen, araştırmacı, STK temsilcisi, uluslararası örgüt temsilcileri,
hükümet görevlileri ve uzmanlar katıldı. EtkinlikteTÜBİTAK “Valorising Different Sources of Knowledge and Innovations”
oturumunda raportör olarak görev aldı.
CAAST-NET Projesi II. Paydaşlar Konferansı
Senegal’de Yapıldı
29
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...56