KKTC Başbakanı İrsen Küçük,
KKTC Yatırım İmkanları ve
İşbirliği Fuarı’na katılan
TÜBİTAK BİLGEM’in standını
ziyaret etti. TÜBİTAK yetkilileri,
Başbakan Küçük’e kendi adına
hazırlanan akıllı kimlik kartını
takdim etti.
28
TÜBİTAK
’tan
KKTC Başbakanına
Akıllı Kimlik Kartı
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
(BİLGEM) KKTC Yatırım İmkanları ve İşbirliği Fuarı ve
Sempozyumu’na e-Kimlik standı ile katıldı. 2012 yılı içinde TÜBİTAK
BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Merkezi (UEKAE)
tarafından gerçekleştirilecek proje ile KKTC’de dağıtımına
başlanacak elektronik kimlik kartının tanıtıldığı TÜBİTAK standını
ziyaret eden KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve KKTC Nüfus Müdürü
Osman Erçiner’e örnek kimlik kart hazırlanarak, takdim edildi ve
çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.
KKTC Kimlik Kartı Projesi’nde TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından
geliştirilen ürünlerde milli işletim sistemli kartlar ile kart dağıtım
sistemi kullanılacak ve Sertifikasyon Merkezi kurularak kimlik
kartlarına elektronik imza yeteneği kazandırılacak.
TÜBİTAK’ın ortak olduğu Avrupa Birliği
7. Çerçeve Programı CAAST-Net Projesi
kapsamında Senegal’de II. Paydaşlar
Toplantısı yapıldı.
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz
Laboratuvarı (BUTAL), Avrupa Kalite
Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından
geliştirilen Mükemmellik Modeli
Aşamaları Programı kapsamında 13.
Kamu Kalite Sempozyumunda plaket
ile ödüllendirildi.
BUTAL’a
Kalite Ödülü
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...56