44
Elektrik Üretim Anonim
Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü
Halil Alış ve Soma Elektrik ve
Üretim Anonim Şirketi (SEAŞ)
Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu
Başkanlığında EÜAŞ Daire
Başkanları’ndan oluşan 20
kişilik heyet, TÜBİTAK MAM
ziyaret etti.
Heyet ziyaret kapsamında TÜBİTAK MAM ve bağlı enstitülerinin
tanıtımsunumve filmlerini izledi. Ayrıca, TÜBİTAKMAMMalzeme
Enstitüsü’nün Sualtı Akustik, Hassas Döküm ve Tahribatsız
Muayene Laboratuarları ile TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nün
Araç ve Yakıt Pili Laboratuarları ile Gazlaştırma Pilot Tesisini
ziyaret ederek detaylı bilgi aldılar.
Groningen Üniversitesi Heyeti
TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Hollanda’da bulunan Groningen
Üniversitesi fizik öğrencilerinden
oluşan 27 kişilik heyet TÜBİTAK
MAM’ı ziyaret etti.
Türkiye Kendi
Türbinini Yapmalı
TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim Dinçer tarafından
karşılanan heyet, Merkez ve bağlı enstitülerinde yapılan çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Bilgilendirme sonrası sırasıyla TÜBİTAK MAM EE altyapılarından Araç
Laboratuarı ile Yakma ve Gazlaştırma Uygulama Alanı, TÜBİTAK MAM
ME altyapılarından Elektron Mikroskobu Laboratuarı, Matalografi
Laboratuarı ve Dökümhane, TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü (KE)
altyapılarından Bentonit Pilot Tesisi, TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü
(ÇE) altyapılarından Su ve Atık Su Laboratuarı, Hava Kirliliği ve Kontrol
Laboratuarı ile Katı Atık Laboratuarı gezilerek, çalışmalar hakkında
detaylı bilgi alındı.
Olası işbirliği konularının da görüşüldüğü
ziyarette, Türkiye’nin kendi türbinini yapacak duruma gelmesi için iki
kurumun birlikte çalışmasının önemi vurgulandı. Bu çerçevede
işbirliği konularının detaylandırılabilmesi için tekrar bir araya
gelinmesi kararı alındı.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,...56