Akademi ve sanayi kuruluşlarından 100’ü aşkın araştırmacının katıldığı
etkinlikte 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları hakkında
genel bilgiler verildi. Etkinlikte Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı’nın
yapısı ve işleyişi ile proje önerisi hazırlama ve sunma süreci de detaylı bir
şekilde katılımcılara aktarıldı. Çağrı kapanış tarihi 19 Nisan olan bu
programdan daha önce destek almış olan TÜRKSAT firmasının başarı
hikayesine de yer verilen Bilgi Günü’nde, KOBİ’lere Ar-Ge faaliyetleri için
sunulan fırsatlardan bahsedildi.
AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı;
sanayi ve akademi kuruluşlarının biraraya gelerek yürüteceği araştırma
projelerini desteklemeyi ve bu ortak araştırma çalışmalarında
araştırmacıların sanayi ve akademi kuruluşları arasında uluslararası ve
sektörler arası dolaşımını finanse etmeyi hedefliyor.
Programve 2012 yılı çağrısı hakkında detaylı bilgiye
linki aracılığı ile ulaşabilir; her türlü soru ve bilgi taleplerinizi Marie Curie
Ekibi’ne
adresi aracılığı ile iletebilirsiniz.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
AB 7. Çerçeve Programı
Marie Curie Sanayi-Akademi
Ortaklığı Programı ile ilgili
detaylı bilgi vermek
amacıyla, 3 Şubat’ta
TÜBİTAK Başkanlık
Binası’nda “Marie Curie
Sanayi Akademi Ortaklığı
Programı 2012 Çağrısı Bilgi
Günü” düzenlendi.
Marie Curie Sanayi
Akademi Ortaklığı
Programı 2012 Çağrısı Bilgi
Günü
” Düzenlendi
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32