17
TÜBİTAK ve Ericsson Mikroelektronik tarafından düzenlenen etkinliğe,
CATRENE ofisinden yetkililer katılarak kümehakkındaTürk araştırmacılara
bilgi verdi. CATRENE Kümesi Başkanı EnricoVilla, Türk şirketlerin özellikle
kümenin “Uygulama” çalışma alanında desteklediği projelerde yer alma
potansiyelinin altını çizdi.
CATRENE Kümesi Nedir?
CATRENE Kümesi, pazar odaklı uluslararası Ar-Ge projelerinin
desteklendiği EUREKA programı kapsamındaki teknoloji kümeleri
arasında yer alan vemikro ve nanoelektronik alanlarındaTürk şirketlerine
sektörünAvrupalı liderleri ile işbirliği yapma fırsatı sunanbir programdır.
Yılda bir kez çağrı açan CATRENE kümesinde, “Teknoloji” ve “Uygulama”
projeleri olarak sınıflandırılan proje fikirleri ilgili çalışma grupları
tarafından iki aşamalı olarak değerlendiriliyor ve başarılı bulunan
projelerde her ülke kendi katılımcısını destekliyor.
Mikro ve nanoelektronik teknoloji alanlarında çalışan Türk şirketlerine
fon ve uluslararası işbirliği fırsatları sunan CATRENE kümesi ve
düzenlenen etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiye
sitesinden ulaşılabilir.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
EUREKA CATRENE kümesi
5. çağrısına yönelik bilgi
günü, 27 Ocak’ta İstanbul’da
düzenlendi. 23 Şubat’ta
açılan CATRENE 5. çağrısının
ilk aşaması Nisan ayında,
ikinci aşaması ise Haziran
ayında kapanacak.
EUREKA CATRENE
Kümesi Bilgi Günü
Düzenlendi
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...32